Ядрено-магнтитен резонанс (ЯМР)

Следната част се отнася за всички останали видове импланти (CONCERTO, SONATA, PULSAR, C40+ и C40)


Внимание при ЯМР

Образното изследване с ЯМР е възможно при пациенти с кохлеарни импланти или слухови импланти за мозъчен ствол само с определени модели ЯМР апарати. Получените доказателства за тези импланти сочат, че ЯМР не представлява опасност при магнитно поле със сила 0,2 T, 1,0 T и 1,5 T (без хирургическо отстраняване на вътрешния магнит) при спазване на следните препоръки и указания за безопасност. Лекарят/операторът на ЯМР апарат винаги трябва да е информиран, че пациентът ползва кохлеарен имплант или слухов имплант за мозъчен ствол и че трябва да се спазват специални препоръки и указания за безопасност.


Препоръки и указания за безопасност при образно изследване с ЯМР:

  • ЯМР апарат със сила на статичното магнитно поле само 0,2 T, 1,0 T или 1,5 T. Не са разрешава използването на апарати с друга сила на полето. (При използване на друга сила на полето е възможно увреждане на пациента и/или импланта.)
  • Образно изследване с ЯМР не по-рано от 6 месеца след имплантацията. (Провеждането на изследване с ЯМР на по-ранен етап може да доведе до разместване и/или увреждане на импланта).
  • Необходимо е минималната дебелина на костта под магнита на импланта да бъде най-малко 0,4 mm, за да може да издържи на силите от 5 N (равняващи се на гравитационна сила около 0,5 kg) или до 9 N за кохлеарния имплант C40. (В ЯМР апарат силите на въртящия момент действат върху магнита на импланта, оказвайки натиск за въртене: устройството ще се опита да се обърне, за да се изравни със силовите линии. Получените сили по ръбовете на импланта се уравновесяват от черепната кост и присадената кожа. Кожата под магнита на импланта трябва да бъде достатъчно дебела, за да издържи на тези сили.)
  • Пациентите с механично повредени импланти не трябва да се подлагат на образно изследване с ЯМР. (Неспазването на това указание може да доведе до нараняване на пациента.)


Указания за безопасност:

  • Преди влизане в залата за провеждане на образно изследване с ЯМР, пациентите трябва да свалят всички външни елементи на имплантната система (аудио процесор и аксесоари). За сили на полето от 1,0 T или 1.5 T над импланта трябва да се постави поддържаща превръзка за главата. Поддържащата превръзка за главата може да бъде еластична превръзка, увита най-малко три пъти плътно около главата (вж. фиг. А). Превръзката трябва да бъде стегната, но не трябва да причинява болка.
  • Ориентация на главата: За апарати със сила 1,0 T и 1,5 T надлъжната ос на главата трябва да бъде успоредна на основното магнитно поле на ЯМР апарат. Например такъв е случаят, в който пациентът е легнал по гръб, а главата му сочи напред. (Пациентът не трябва да извърта или накланя глава настрани; в противен случай е възможна частична демагнитизация на магнита на импланта.) При ЯМР апарати със сила 0,2 T няма конкретно изискване за ориентацията на главата.
  • Трябва да се използват единствено секвенции в нормален режим на работа! По време на образното изследване пациентите може да получат слухови усещания като щракане или пиукане. Препоръчително е пациентът да бъде информиран предварително какво може да очаква от изследването с ЯМР. Вероятността и интензивността на слуховите усещания могат да бъдат намалени при избор на секвенции с по-ниска специфична скорост на поглъщане (SAR) и по-бавна скорост на промяна на градиента.
  • Следва да се очакват артефакти в изображението (вж. фиг. В).
  • Горепосочените указания трябва да се спазват, ако предстои изследване и на други части на тялото освен главата (напр. коляно и др.). При планирано изследване на долните крайници се препоръчва в апарата да се поставят първо краката на пациента, за да се сведе до минимум рискът от отслабване на магнита на импланта.
  • Горепосочените указания се отнасят и за пациенти с двустранни кохлеарни импланти или двустранни импланти за мозъчен ствол.

 

Неспазването на условията за безопасност при ЯМР и общите указания за безопасност може да доведе до нараняване на пациента и/или увреждане на импланта!


Фиг. А Подкрепяща превръзка за глава за фиксиране на импланта

 


Фиг. В: ЯМР изображения с апарат от 1,5 Т (8-годишно дете)

 

© 2017 MED-EL

Използваме „собствени бисквитки“ и „бисквитки на трети страни“, които ни позволяват да подобряваме навигацията в уебсайта, да анализираме използването на уебсайта и ни помагат в нашата маркетингова дейност. Моля, натиснете върху бутона „Приемам“, за да приемете използването на „бисквитки“, след което това съобщение повече няма да се показва. Можете да намерите списък и описание на използваните от нас „бисквитки“ в нашата Политика за поверителност.