Оптималното решение

Ако Вие или Ваш близък страдате от загуба на слуха, поставянето на слухов имплант на MED-EL може да се окаже подходящо решение. MED-EL е разработила три слухови имплантни системи, предназначени за лечение на различните видове или степени на загуба на слуха.

Специалист по проблемите със слуха ще Ви посъветва кое е най-оптималното решение за съответния случай на загуба на слуха. Следват няколко линка към обща информация за критериите за имплантация със слухови импланти.

MED-EL предлага следните решения за слухова имплантация:

Кохлеарни импланти

за лица с тежка до пълна невросензорна загуба на слуха.

Импланти за средното ухо

за лица с лека до тежка невросензорна загуба на слуха или проводна и смесена загуба на слуха.

Импланти за предаване на звука по костен път

за лица с проводна и смесена загуба на слуха или едностранна глухота.

© 2020 MED-EL