Privacy Policy

Chính sách bảo mật này đặt ra MED-EL sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho MED-EL khi sử dụng trang web này như thế nào.

MED-EL cam kết đảm bảo sự riêng tư của bạn được bảo vệ. MED-EL chỉ yêu cầu đối với các loại thông tin cá nhân cụ thể. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho phép chúng tôi xử lý việc mua hàng của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, tăng cường truy cập trang web của bạn, quản lý ứng dụng công việc của bạn, phản hồi các yêu cầu thông tin, hỗ trợ quan hệ khách hàng, hỗ trợ bạn các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật hoặc để theo bạn sau truy cập của bạn.
Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định giúp xác định được bạn khi sử dụng trang web này, bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật này.

Bạn có thể liên hệ với MED-EL với mọi câu hỏi riêng tư hoặc quan tâm bạn có thể có bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể yêu cầu mọi lúc để xem các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cho chúng tôi và yêu cầu sửa chữa hoặc xóa. Chúng tôi cố gắng để bảo vệ sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp và quy trình thích hợp.

MED-EL có thể thay đổi chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn thoải mái với mọi thay đổi. Chính sách này có hiệu lực từ 19.03.2010.

Chúng tôi thu thập gì

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau:

 • tên 
 • thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email 
 • thông tin cá nhân như mã bưu điện, sở thích và lợi ích 
 • các thông tin khác có liên quan đến khảo sát khách hàng 
 • cho các ứng dụng công việc – ngoài dữ liệu tên và liên lạc – bất kỳ dữ liệu cá nhân được cung cấp, giáo dục và đào tạo, kỹ năng và trình độ chuyên môn, công việc trước đây và tài liệu kèm theo như CV, chứng chỉ,...

 

Chúng tôi làm gì với thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt là vì những lý do sau đây:

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
 • Chúng tôi có thể gửi email quảng cáo định kỳ về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể thấy thú vị sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ email nào từ MED-EL nữa xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
 • Đôi khi chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn cho các mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn. 
 • Quản lý đơn: Dữ liệu được cung cấp để ứng tuyển công việc được sử dụng dành riêng cho mục đích lựa chọn đơn ứng tuyển. Sẽ không có tài liệu quảng cáo được gửi. Truy cập hạn chế chỉ cho người có trách nhiệm quản lý các đơn ứng tuyển công việc.
   

 

An ninh

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn hoàn toàn an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra quy trình quản lý điện tử và vật lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Cookie là một file nhỏ yêu cầu sự cho phép để được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Một khi bạn đồng ý, các tập tin được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi bạn ghé thăm một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web phản hồi với bạn như một cá nhân. Ứng dụng web có thể thiết kế các hoạt động của nó phù hợp nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng lưu lượng truy cập đăng nhập cookie để xác định các trang đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó phù hợp nhu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích thống kê. Dữ liệu sau đó sẽ được gỡ bỏ và xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát các trang bạn thấy hữu ích và không hữu ích. Một cookie không có cách nào cho chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin về bạn, trừ các dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng đầy đủ lợi ích của trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng các liên kết rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát đối với các trang web bên ngoài. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba và việc bảo vệ và bảo mật bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp khi truy cập các trang web, và các trang web đó không được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét các tuyên bố bảo mật áp dụng cho các trang web.

Quản lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc được yêu cầu bởi pháp luật để làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn đồng ý.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, xin vui lòng gửi thư tới marketing[at]medel.com hoặc email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, tại địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ kịp thời sửa bất kỳ thông tin tìm thấy là không chính xác.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một web dịch vụ phân tích cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookies”, là những tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng các trang web của bạn, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi cần theo luật, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Google theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.”


© 2018 MED-EL