PULSAR

Được chế tạo bằng ceramic chống va chạm, PULSAR nổi bật với đặc điểm điện tử I100 mạnh mẽ, truyền thông tin âm thanh đến thần kinh thính giác với sự chính xác chưa từng thấy.

Là một phần trong cam kết của MED-EL về sự sẵn sàng cho tương lai, PULSAR có các khả năng tiềm tàng được thiết kế để sử dụng gắn liền với các nâng cấp phần mềm trong tương lai hay bộ xử lý âm thanh, vì thế PULSAR là một lựa chọn thiết kế cấy ghép lý tưởng cho hiện tại và tương lai.

© 2018 MED-EL