FLEX24 Electrode Array

Dãy điện cực FLEX24 có đặc trưng dây hình lượn sóng chỉ có ở MED-EL và đầu mút không chấn thương để có độ mềm dẻo tối đa khi gài vào. Tăng tính mềm dẻo cơ học và tính không chấn thương là then chốt để bảo toàn thính lực còn lại. Cả ba lựa chọn cấy ốc tai điện tử đều có sẵn trong dãy điện cực FLEX24 được thiết kế để gắn vào không sâu hơn lần gắn ốc tai cơ bản.

© 2018 MED-EL