img/c6bd2d37fcb1563c476921de99fb7580.jpg

Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử MAESTRO

Hệ thống Cấy Ốc Tai Điện Tử MAESTROlà một thiết bị y khoa cho các cá nhân nghe kém thần kinh giác quan nặng đến sâu.
* Vibrant Soundbridge được chấp thuận để điều trị nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp cũng như cấy ghép cho trẻ em ở châu Âu và các quốc gia chấp nhận chứng nhận CE mark.

© 2017 MED-EL