Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
A A A
Choose your
Country
 Việt ngữ - Việt Nam

Đảm bảo một
tương lai nghe được.

Khả năng nghe của con bạn trong tương lai nên được giải quyết cẩn thận. Và điều đó là quan trọng nhất.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

OPUS 2XS mới.

Michele | Australia | MAESTRO

 

Mới biết đến cấy ghép thính giác?

MED-EL là nhà sản xuất dẫn đầu thiết bị y khoa tiên tiến dành cho điều trị những dạng và mức độ nghe kém khác nhau.

Tìm một Phòng khám

Sử dụng công cụ tìm phòng khám để tìm một trung tâm cấy ghép thính giác gần bạn.

Tìm một Phòng khám

MED-EL Video

Xem bộ sưu tập video của chúng tôi đã tạo cho bạn. Tìm hiểu thêm về thính giác và cấy ghép thính giác.

Xem Video của chúng tôi

Hồi phục

Chương trình hỗ trợ toàn diện của MED-EL cung cấp đa dạng tài liệu để hỗ trợ bạn theo suốt hành trình nghe của bạn

Tìm thấy nhiều thêm nữa

Liên hệ

Nếu bạn muốn chuyển trực tiếp đến trung tâm cấy ghép thính giác, xin liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với MED-EL

Về MED-EL

Danh mục cấy ghép thính giác đa dạng của chúng tôi bảo đảm phù hợp với từng cá thể duy nhất theo tình trạng nghe kém.

Tìm hiểu thêm về MED-EL

HearPeers

HearPeers giúp bạn kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với những người dùng cấy ghép thính giác khác.

Đăng ký ngay
HOME
MED-EL International INTERNATIONAL  THÔNG BÁO CÓ TÍNH PHÁP LÝ QUY ĐỊNH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ SITEMAP LIÊN HỆ
© 2012 MED-EL       forward.cc