Önemli Güvenlik Bilgileri

MED‑EL İmplant Sistemleri
için Medikal Prosedürler

Bu kılavuz, bir medikal prosedürden (örneğin MRG) geçmesi gereken MED‑EL İmplant
Sistemi kullanıcıları için önemli talimatlar ve emniyet bilgileri sağlamaktadır.
img/3700df5031997886fa5b828bf9a0fd39.png

Kemik İletimli İmplantlar - BCI 601

img/4c487c1edd8cf2244f559a55d865a5b4.jpg

Orta Kulak İmplantları - VORP 503

img/134f87ebf6fcd8ebb599d95fc522510b.jpg

Orta Kulak İmplantları - VORP 502

© 2018 MED-EL