Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

FMT อเนกประสงค์

       วัสดุจิ๋ว FMT หรือเครื่องแปลงสัญญาณความถี่ชนิดทุ่นลอยของ Vibrant Soundbridge เป็นอุปกรณ์สั่นสะเทือนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าวเสียอีก กระบอกสีทองขนาดเล็กนี้มีหน้าที่ ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังโครงสร้างหูชั้นกลาง หรือส่งผ่่านสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกซึ่งถูกแปลงให้อยู่ในรูปของแรงสั่นสะเทือนเชิงกล พลังงานกลดังกล่าวจะถูกใช้กระตุ้นโครงสร้างหูชั้นกลางเพื่อสร้างการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงที่ชัดเจน

       ในขณะที่ตัว FMT นั้นมีขนาดเล็ก แรงสั่นสะเทือนที่สร้างโดยพลังงานกลจากเครื่องเองก็เล็กจิ๋วไม่แพ้กัน เจฟฟรีย์ บอล ผู้ประดิษฐ์ Vibrant Soundbridge ได้ เปรียบเปรยไว้เล่นๆว่า "แรงสั่นสะเทือนที่จำเป็นต้องใช้ในการกระตุ้นการได้ยินก็มากพอกับการเต้นของหัวใจมดนั่นแหละ"

การฝังอุปกรณ์ FMT ลงในจุดเดียว
       Vibrant Soundbridge เป็นระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้อุปกรณ์ฝังจุดเดียว FMT จะถูกฝังติดกับโครงสร้างหูชั้นกลาง ที่ต้องทำการกระตุ้นเท่านั้น

       FMT คือแม่เหล็กขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งห้าความเรียบง่าย ทำให้เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและสามารถใช้การทดแทนการสูญเสียการได้ยินประเภทต่างๆได้ เมื่อฝัง FMT ลงในโครงสร้างการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลางแล้ว เครื่องจะสามารถ ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังโครงสร้างเป็นการกระตุ้นระบบรับเสียง

       ตัวอย่างเช่น FMT  สามารถฝังติดกับกระดูกทั่งเช่นเดียวกับบริเวณหน้าต่างรูปกลม หรือหน้าต่างรูปไข่ ความสามารถอันหลากหลายของ FMT ช่วยให้การรักษาอาการบริเวณหูชั้นกลางที่ซับซ้อนต่างๆ ทำได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัย ได้ผลจริงและเชื่อถือได้

       การฝังติด ที่จุดเดียวทำให้  FMT เป็นอิสระจากการขยายตัวของกระโหลกศีรษะ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ทำการรักษาในเด็กที่กำลังเติบโต* 
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หัวใจสำคัญของ VIBRANT SOUNDBRIDGE
© 2018 MED-EL       forward.cc