Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

เรื่องของโซฟี

เคยมีคนกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งที่ผู้ใหญ่จำเป็นต้องรู้
มีสอนในโรงเรียนอนุบาล

รู้จักแบ่งปัน เอ่ยคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นเสียใจ เล่นกันอย่างยุติธรรม เก็บกวาดของที่ทำรก เก็บของเข้าที่เดิม ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร กดชัดโครก
 
 

ที่โรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กที่มีอาการการรับเสียงบกพร่องในเวียนนา ยังมีบทเรียนใหม่ๆ ให้เรียนรู้อีกมากมาย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆ เด็กนักเรียนหลายคนของโรงเรียนนี้ เช่น หนูน้อยโซฟีอายุห้าขวบ สามารถฟังเสียงต่างๆ ได้โดยอาศัยประสาทหูเทียม (CI) เท่านั้น

“ฉันจำตอนที่เราไปเยี่ยมชมครั้งแรกได้” ซูซาน แม่ของโซฟีกล่าว’ “เมื่อคุณครูร้องเรียนเด็กๆ (ที่ใส่อุปกรณ์ CI) และพวกเขาหันมาตามเสียงเรียก ฉันรู้สึกโล่งอกขึ้นมาทันที”

ซูซานนึกถึงตอนที่ต้องการ“คำตอบสำหรับคำถามร้อยแปดที่รบกวนจิตใจของเธอ” ที่โรงพยาบาล ศัลยแพทย์แนะนำให้โซฟีรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม สำหรับพ่อแม่ของโซฟี นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินคำว่าประสาทหูเทียม (CI)

“ฉันยังรู้สึกระแวง” ซูซานกล่าว “’ตอนนั้นฉันไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลดีอย่างที่เป็นอยู่”

โซฟีเกิดมาโดยที่ไม่มีน้ำในหูชั้นใน เธอคงไม่มีวันได้ยินเสียงหากไม่มีประสาทหูเทียมอันนี้ โซฟีได้รับการวินิจฉัยอาการตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะรับการตรวจการได้ยินตามปกติ หากตามที่พ่อกับแม่ของเธอบอกผลที่ได้ตอนนั้นยังไม่สรุปแน่ชัด

หน้าแรก บริการและความช่วยเหลือ เรื่องราวจากชีวิตจริง เรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้ใช้งาน โซฟี
© 2018 MED-EL       forward.cc