Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

เฟรดริช

ขอบคุณ VIBRANT SOUNDBRIDGE
ผมสามารถเลียนเสียงนกร้อง
ให้หลานฟังได้อีกครั้ง

ในปีพ.ศ.2514 ผมได้ใส่เครื่องช่วยฟังในหูทั้งสองข้างเป็นครั้งแรก หากแม้จะผ่านช่วงของการปรับตัวไปแล้วก็ตาม ผมก็รู้สึกไม่ชอบเครื่องช่วยฟังเลยแม้แต่น้อย หลังจากทนอยู่สี่เดือนผมจึงถอดเครื่องช่วยฟังออกและไม่เคยใส่อีกเลย

ผมรู้จัก Vibrant Soundbridge ครั้งแรกจากหนังสือพิมพ์ที่อ่าน

ซึ่งจุดประกายให้ผมในทันทีว่าการกระตุ้นระบบรับเสียงตามธรรมชาติด้านหลังแก้วหูโดยตรงน่าจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ไม่มีการแตะต้องระบบตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าช่องหูจะยังคงเปิดโล่งอิสระ

หลังการผ่าตัดพลาสเตอร์ปิดแผลทำให้ผมรู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก หากพ้นจากนั้นแล้วผมกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด การฟังในช่วงหกสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดนั้นยอดเยี่ยมมาก ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 ผมจึงเข้ารับการฝังเทียมที่หูอีกข้าง การรับรู้ทำความเข้าใจเสียงที่ดีอยู่แล้วหลังการผ่าตัดครั้งแรก คราวนี้ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกหลังจากฝัง Soundbridge ครั้งที่สอง ทั้งผมยังสามารถจับทิศทางเสียงได้เป็นอย่างดี บางครั้งเสียงดังก็ทำให้ผมสะดุ้งเหมือนกัน อย่างเช่น ผมต้องถอด Soundbridge ออกเวลาทำอาหาร ถ้าหากเสียงจานกระทบกันดังมากเกินไป แต่นอกจากนั้นแล้ว ผมจะใส่ Soundbridge ทั้งวัน โดยที่แทบไม่รู้สึกว่าใส่อยู่ด้่วยซ้ำ’ ต่างจากการใส่แว่น เพราะผมแทบจะไม่รู้สึกว่าใส่อุปกรณ์ Soundbridge อยู่เลย

(ศ.จ. เฟรดริช ไพเพอร์ เมืองอูล์ม ประเทศเยอรมนี, http://www.f-pieper.de, mail@f-pieper.de)
 
หน้าแรก บริการและความช่วยเหลือ เรื่องราวจากชีวิตจริง คำรับรองจากผู้ใช้จริง เฟรดริช (VSB)
© 2018 MED-EL       forward.cc