Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

FineHearing

       เป้าหมายหลักของประสาทหูเทียมคือ “การก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” หมายถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการแปลงเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าซึ่งสมองเข้าใจได้

       เป็นเวลากว่าหลายปีที่วิธีการแปลงสัญญาณนั้นสามารถแสดงเสียงได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า “เอนเวลลอป” ขณะที่ “โครงสร้างรายละเอียด” ของเสียงถูกจำกัดด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาตลอดโดย FineHearing™ จาก MED‑EL ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดดังกล่าวไปแล้ว
       “หลักการเอนเวลอป” ในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถรับรู้เสียงได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ1 น่าเสียดายที่การให้ความสำคัญกับส่วนเอนเวลอปของเสียงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการฟังที่ซับซ้อนได้

       หากปราศจากข้อมูลโครงสร้างละเอียด ซึ่งให้คุณภาพ เฉพาะตัวของแต่ละเสียงแล้ว    (เช่น ระดับเสียงดนตรี) ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมมักรู้สึกว่าฟังเพลงไม่เพราะและฟังเสียงต่างๆ ได้ค่อนข้างลำบากเมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงดัง2 ด้วยการตั้งค่าพิเศษสำหรับแต่ละสถานการณ์ เช่น การฟังแบบเจาะจง ดนตรี หรือเสียงเบาๆ เป็นต้น เป็นวิธีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพหรือสะดวกสบาย นอกจากนั้นภาษาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ำมากหรือภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์อย่างภาษาจีนกลางก็เป็นอุปสรรคที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียมไม่น้อยเช่นกัน
องค์ประกอบเสียง

เอนเวลอป

       เอนเวลอปคือ “เค้าโครงความดัง” ของสัญญาณเสียง ซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรู้เข้าใจเสียง

 
 
 

โครงสร้างละเอียด

       โครงสร้างละเอียดประกอบด้วยรายละเอียดของสัญญาณเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงและระดับเสียงให้ดีขึ้น

       จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างละเอียดนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการแปลงสัญญาณเสียงและการฟังดนตรี3 ด้วยเทคโนโลยี FineHearing และการครอบคลุมประสาทหูทั้งหมด (CCC) ผู้ใช้งานจะได้รับ การแปลงสัญญาณ ที่ดีกว่า  ซึ่งจะแสดงเสียงทั้งสองส่วน หรือทั้งเอนเวลอปและโครงสร้าง ต่างกับอุปกรณ์ภายนอกแบบดั้งเดิม MAESTRO ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อ การแปลงฮิลเบิร์ต (Hilbert Transform) เพื่อการรับแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลคุณภาพสูงซึ่งสามารถคัดลอกรูปร่างโดยรวมหรือเอนเวลอปของคลื่นเสียงที่เข้ามาได้อย่างใกล้เคียงและมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้คลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบพิเศษถูกส่งไปยังส่วนปลายของโคเคลีย โดยใช้รูปสัญญาณแบบพิเศษที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพและระดับเสียง  วิธีนี้ทำให้สามารถรับรู้โครงสร้างละเอียดของเสียงได้ด้วยความแม่นยำสูงเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

       ระบบประมวลโครงสร้างละเอียด หรือ การนำเทคโนโลยี FineHearing จาก MED‑EL มาใช้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงในระดับใหม่3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ฟังเพลง ด้วยการส่งสัญญาณข้อมูลเสียงทั้งแบบเอนเวลอปและโครงสร้างละเอียด
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายละเอียดของเสียง
© 2018 MED-EL       forward.cc