Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อยเรื่อง MAESTRO และ EAS

คนเราได้ยินเสียงได้อย่างไร?
ประสาทหูเทียมทำงานอย่างไร?
ประสาทหูเทียมทำมาจากอะไร?
เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมต่างกันอย่างไร?
ฉัน/ลูกของฉันจำเป็นต้องใช้ประสาทหูเทียมหรือไม่?
ลูกของฉันเด็กเกินไปที่จะใช้
ประสาทหูเทียมหรือเปล่า?
ฉันอายุ 75 ปีแล้วถือว่าแก่ไปสำหรับการฝัง
ประสาทหูเทียมหรือเปล่า?
ฉันมีอาการสูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงที่หูทั้งสองข้าง
ในกรณีนี้ฉันต้องใช้ประสาทหูเทียมหนึ่งหรือสองอัน?
ทำอย่างไรฉันถึงจะได้ประสาทหูเทียม?
กรณีที่ฉันหรือลูกของฉันต้องการใช้ประสาทหูเทียม
เราต้องผ่านการทดสอบอะไร
การตรวจการได้ยินคืออะไร?
การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด?
การผ่าตัดฝังเทียมใช้เวลานานเท่าไหร่?
Electric Acoustic Stimulation (EAS)
ทำงานอย่างไร?
ประสาทหูเทียมของฉันจะได้รับผลกระทบจากเครื่องดักจับหรือ
เครื่องตรวจจับโลหะหรือไม่
ลูกฉันจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และ
ร่วมเล่นกีฬาโดยใส่ประสาทหูเทียมได้หรือไม่?
ฉันสามารถทำการ X-ray ทำ CT สแกน หรือ MRI ได้หรือไม่
หากฉันได้รับการฝังอวัยวะเทียม?
ฉันสามารถใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับ
อุปกรณ์ภายนอกได้หรือไม่?
ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ภายนอกร่วมกับระบบ FM ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเชื่อมต่อระบบเทเลคอยล์เข้ากับ
อุปกรณ์ภายนอกได้หรือไม่?
ถ้าฉันกำลังใช้ประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่นอยู่ในหูข้างหนึ่ง
ฉันจะสามารถใช้ประสาทหูเทียมของ MED-EL ใน
หูอีกข้างได้หรือไม่?
 
คนเราได้ยินเสียงได้อย่างไร?
การได้ยินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน สัญญาณเสียงรอบๆ จะถูกดักจับเข้ามายังหูของเรา ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อเื่นื่องในการแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สมองสามารถเข้าใจได้ ร่างกายจะตอบสนองต่อเสียงอย่างรวดเร็วมาก เราจึงสามารถได้ยินเสียงทันทีที่เกิดขึ้น

สามารถหาดูคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการได้ยินได้ที่หน้า “กระบวนการการได้ยิน”

ประสาทหูเทียมทำงานอย่างไร?
ประสาทหูเทียมสามารถช่วยผู้ที่มีอาการ  สูญเสียการได้ยินขั้นรุนแรงไปจนถึงโดยสมบูรณ์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะตัดข้ามอวัยวะส่วนที่ไม่ทำงานในหูชั้นในและส่งผ่านเสียงไปยังประสาทรับเสียงโดยตรง สัญญาณเสียงจะถูกดักจับโดย อุปกรณ์ภายนอก (audio processor) และถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์ภายใน ซึ่งฝังไว้ใต้ผิวบริเวณหลังใบหู สายอิเล็กโทรดซึ่งถูกผ่าตัดฝังไว้ในหูชั้นในจะทำหน้าที่กระตุ้นประสาทใฟ้ผู้ใช้งานได้ยินอีกครั้ง

สามารถหาดูคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานของประสาทหูเทียมได้ที่หน้า “หลักการทำงานของประสาทหูเทียม”

ประสาทหูเทียมทำมาจากอะไร?
PULSARCI100 นั้นทำมาจากเซรามิคที่มีความทนทานสูงส่วน SONATATI100 ผลิตจากไทเทียมที่มีความคงทน วัสดุทั้งสองชนิดที่กล่าวมาสามารถเข้ากับร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทั้งสองรุ่นต่างใช้แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ I100 เหมือนกัน เนื่องจากอุปกรณ์ภายในทั้งสองรุ่นต่างกันเพียงแค่วัสดุส่งสัญญาณและขนาดเท่านั้น การตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์ MED-EL รุ่นใดจึงมักขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 
เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมต่างกันอย่างไร?
ประสาทหูเทียมนั้นแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังอย่างสิ้นเชิง ขณะที่เครื่องช่วยฟังจะขยายเสียงในระดับที่สามารถได้ยินได้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประสาทหูเทียมจะตัดข้ามอวัยวะในหูส่วนที่เสียหายและทำการกระตุ้นประสาทรับเสียงโดยตรง
สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนถึงโดยสมบูรณ์ ประสาทหูเทียมจะช่วยเรียกคืนประสาทสัมผัสที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสารและมีส่วนร่วมในโลกแห่งการได้ยิน ประสาทหูเทียมจะช่วยให้เด็กที่ขาดประสาทสัมผัสการรับเสียงแต่กำเนิดได้เติบโตขึ้นมาและใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นในโลกแห่งการได้ยิน นอกจากนี้อีกส่วนที่ต่างจากเครื่องช่วยฟังคือการเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทหูเทียมนั้นต้องอาศัย การฟื้นฟู อย่างจริงจัง
 
ฉัน/ลูกของฉันจำเป็นต้องใช้ประสาทหูเทียมหรือไม่?
หากคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง เขาหรือเธออาจเหมาะที่จะใช้ ประสาทหูเทียม ซึ่งจะให้ดีที่สุดควรจะดำเนินการประเมินโดยทีมมืออาชีพซึ่งมักหมายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์แผนกหู คอ จมูก หรือนักโสตสัมผัสวิทยา เป็นต้น กรุณาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 
ลูกของฉันเด็กเกินไปที่จะใช้ ประสาทหูเทียมหรือเปล่า?
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ฝังประสาทหูเทียมตั้งแต่ยังเล็กๆ มักจะได้เปรียบในเรื่องของพัฒนาการด้านการพูดและภาษามากกว่า เด็กๆ จะสามารถพัฒนาทักษะการพูดและทักษะทางภาษาตามวัยของตนได้เร็วกว่าหากได้รับการฟื้นฟูการฟังที่เหมาะสม ผู้ป่วยแต่ละรายมีช่วงอายุที่เหมาะแก่การผ่าตัดแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประจำ กรุณาปรึกษากับแพทย์ประจำตัว ศูนย์ประสาทหูเทียมใกล้บ้าน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 
ฉันอายุ 75 ปีแล้วถือว่าแก่ไปสำหรับการฝัง ประสาทหูเทียมหรือเปล่า?
การรับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้นไม่มีการจำกัดอายุแต่อย่างใด สิ่งที่จำเป็นคือการเรียนรู้การใช้งานหูใหม่ของคุณ ดังนั้นความพร้อมที่จะเข้าร่วมใน โครงการฟื้นฟู เพื่อพัฒนาทักษะการฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการฝังประสาทหูเทียมทุกเพศทุกวัย
 
ฉันมีอาการสูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงที่หูทั้งสองข้าง ในกรณีนี้ฉันต้องใช้ประสาทหูเทียมหนึ่งหรือสองอัน?
ผู้ที่รับการผ่าตัดส่วนใหญ่มักใช้ประสาทหูเทียมเพียงอันเดียว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาก็ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง* ซึ่งอาจรวมถึงการรับฟังเสียงที่เจาะจง ได้ยินชัดเจนขึ้นในภาวะที่มีเสียงรบกวน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปกครองหลายท่านยังรายงานว่าเด็กที่ทำการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้่างนั้นจะมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่า และจะรู้สึกอ่อนล้าจากการเข้าสังคมน้อยลงเมื่อใช้ประสาทหูเทียมสองอัน

*สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การศึกษาว่าด้วยข้อดีของการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง  ได้ที่ลิงค์ด้านบน

ทำอย่างไรฉันถึงจะได้ประสาทหูเทียม?
สถานที่ที่ดีที่สุดที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสาทหูเทียมคือที่ศูนย์การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ใกล้บ้านคุณ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ ใกล้บ้าน และ ขั้นตอนต่อไป สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 
กรณีที่ฉันหรือลูกของฉันต้องการใช้ประสาทหูเทียม เราต้องผ่านการทดสอบอะไร
หากคุณสงสัยว่าคุณหรือลูกของคุณมีอาการ สูญเสียการได้ยิน สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือติดต่อนักโสตวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านหู) ซึ่งจะประเมินความเหมาะสมสำหรับประสาทหูเทียม

การประเมินผู้ที่เหมาะสมจะประกอบไปด้วยทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่ง นักโสตสัมผัสวิทยาจะทดสอบความไวในการได้ยินทั้งโดยใช้และไม่ใช้เครื่องช่วยฟัง และจะทำการประเมินความสามารถในการรับรู้เสียงพูด’ของผู้ต้องการรับผ่าตัด แบบทดสอบการได้ยินนั้นมีมากมายให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถในการฟังของผู้ป่วย นักโสตวิทยาจะประเมินหูทั้งสองข้างและพยายามวินิจฉัยว่ามีทางรักษาอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ รวมถึงเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยจะสามารถผ่านการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ คุณอาจต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบำบัดฟื้นฟูเพื่อดูว่าคุณควรได้รับความช่วยเหลือใดบ้างในการปรับตัวเข้ากับอวัยวะเทียม

ในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างกระบวนการผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องผ่านการทำ CT สแกนหรือ MRI เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำการประเมินโครงสร้างภายในของหูได้ ทั้งนี้อาจต้องมีการทดสอบทางการแพทย์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับประวัติของผู้ป่วย’

การตรวจการได้ยินคืออะไร?
ความสามารถในการได้ยินจะถูกแสดงผ่านภาพกราฟผลการตรวจการได้ยิน (audiogram) กล่าวคือผลการตรวจการได้ยิน (audiogram) คือภาพแสดงการได้ยินของลูกคุณ’ ผลการตรวจการได้ยินทั่วไปจะแสดงเสียงที่เบาที่สุดที่สามารถได้ยินในระดับเสียงสูงต่ำ (ความถี่) ที่ต่างกัน เสียงที่เบาที่สุดที่คนสามารถได้ยินเรียกว่าระดับการได้ยินเริ่มต้น ดูตัวอย่างผลการตรวจการได้ยิน คลิกที่นี่
 
การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด?
ความเสี่ยงในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมอยู่ในระดับเดียวกับการผ่าตัดหูโดยทั่วไป ผู้ป่วยควรปรึกษากับแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ความเสี่ยงที่อาจได้รับ  รูปร่างที่มีขนาดเล็กของประสาทหูเทียม MED-EL ช่วยให้สามารถทำการผ่าตัดฝังเทียมได้โดยแทบไม่สร้างความเสียหายใดๆ
 
การผ่าตัดฝังเทียมใช้เวลานานเท่าไหร่?
การผ่าตัดฝังเทียมโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ผู้ป่วยมักแข็งแรงพอที่จะลุกจากเตียงได้ในวันรุ่งขึ้น ระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาจแตกต่างกันออกไปตั้งแต่หนึ่งถึงหลายวันขึ้นอยู่กับแพทย์ประจำ
 
Electric Acoustic Stimulation (EAS) ทำงานอย่างไร?
EAS* เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีประสาทหูเทียมและการขยายเสียงไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่หูหนวกเพียงบางส่วน หรือมีอาการ สูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง ในเสียงความถี่ต่ำ ตั้งแต่ขั้นต้นถึงปานกลางไปจนถึงการสูญเสียการได้ยินโดยสมบูรณ์ ในเสียงความถี่สูง ชิ้นส่วนประสาทหูเทียมจะกระตุ้นส่วนอวัยวะของโคเคลียที่มีหน้าที่รับเสียงความถี่สูง ในขณะที่อุปกรณ์เสียงจะขยายหรือเพิ่มระดับความดังของเสียงความถี่ต่ำโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการได้ยินที่หลงเหลืออยู่ของผู้ป่วย’ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EAS กรุณา คลิกที่นี่

*EAS ยังอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสาทหูเทียมของฉันจะได้รับผลกระทบจากเครื่องดักจับหรือ เครื่องตรวจจับโลหะหรือไม่
การทำงานของประสาทหูเทียมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดักจับหรือเครื่องตรวจจับโลหะใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวอุปกรณ์มีส่วนประกอบของโลหะอยู่ซึ่งอาจถูกตรวจจับได้ ทาง MED-EL จึงจะออกบัตรประจำตัวพิเศษให้กับคุณเพื่อแสดงต่อด่านตรวจความปลอดภัย
 
ลูกฉันจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และ ร่วมเล่นกีฬาโดยใส่ประสาทหูเทียมได้หรือไม่?
แน่นอนครับ เด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยมีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เรามักแนะนำให้ผู้ป่วยสวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อทำกิจกรรมที่ตามปกติแล้วควรจะสวมใส่ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ได้ที่ดีสุด ทั้งนี้การป้องกันบริเวณที่ฝังอวัยวะเทียมจากแรงกระแทกที่ศีรษะเป็นเรื่องสำคัญมาก และควรถอดอุปกรณ์ภายนอกออกก่อนทุกครั้งที่จะเล่นกีฬาทางน้ำหรือเล่นเครื่องเล่นพลาสติกในสนามเด็กเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ในระดับสูงได้
 
ฉันสามารถทำการ X-ray ทำ CT สแกน หรือ MRI ได้หรือไม่ หากฉันได้รับการฝังอวัยวะเทียม?
ผู้ใช้ประสาทหูเทียม MED-EL อาจทำการ X-ray และทำ CT สแกนได้

รวมถึงอาจทำ MRI ได้ในสถานการณ์ที่กำหนดหากผู้ใช้ได้รับการฝังประสาทหูเทียม MED-EL มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ประสาทหูเทียม MED-EL ผ่านการทดสอบแล้วว่าจะไม่มีอันตรายภายใต้ระดับ 0.2 1.0 และ 1.5 เทสล่า (โดยไม่ต้องผ่าเอาแม่เหล็กภายในออก) กรุณาติดต่อ MED-EL  เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการทำ MRI
 
ฉันสามารถใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับ อุปกรณ์ภายนอกได้หรือไม่?
ได้ครับ หลายๆ คนต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับประสาทหูเทียมของพวกเขาได้อย่างปกติ ทั้งนี้สำหรับบางคนอาจต้องใช้หรือรู้สึกสบายกว่าถ้าใช้ อุปกรณ์เสริมการฟัง (ALD) หรือเทเลคอยล์ ร่วมกับโทรศัพท์
 
ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ภายนอกร่วมกับระบบ FM ได้หรือไม่?
ได้ครับ เนื่องจากอุปกรณ์ภายนอกของ MED-EL รองรับระบบ FM อุปกรณ์ภายนอก OPUS 2 สามารถต่อกับ อุปกรณ์เสริมการฟัง ได้โดยตรง สามารถดูรายการอุปกรณ์ที่เครื่องนี้รองรับได้ที่ หน้าที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของ MED-EL
 
ฉันสามารถเชื่อมต่อระบบเทเลคอยล์เข้ากับ อุปกรณ์ภายนอกได้หรือไม่?
ได้ครับ เนื่องจากอุปกรณ์ภายนอกของ MED-EL ทั้งหมดรองรับระบบเทเลคอยล์ เทเลคอยล์คือเซนเซอร์พิเศษซึ่งช่วยให้เครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ภายนอกสามารถดักจับสัญญาณเสียงจากชุดโทรศัพท์ที่รองรับได้โดยตรง ส่งผลให้ผู้ฟังได้ยินเสียงโทรศัพท์โดยปราศจากเสียงรอบข้างรบกวน’

สำหรับอุปกรณ์ภายนอก OPUS 2 นั้นมีระบบเทเลคอยล์ในตัวอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับความสามารถของเทเลคอยล์ได้ในทุกการใช้งานโดยไม่ต้องใช้สายต่อหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ถ้าฉันกำลังใช้ประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่นอยู่ในหูข้างหนึ่ง ฉันจะสามารถใช้ประสาทหูเทียมของ MED-EL ใน หูอีกข้างได้หรือไม่?
ได้ครับ บางคนตัดสินใจที่จะฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างโดยใช้อุปกรณ์คนละยี่ห้อ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ทำงานแล้วด้วยเทคโนโลยีที่ต่างออกไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานต้องไม่ลืมว่าระบบที่ต่างยี่ห้อกันอาจใช้แบตเตอร์รี่คนละแบบ มีอายุแบตเตอร์รี่ต่างกัน มีอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างกัน ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์ภายนอก OPUS เราใช้แบตเตอร์รี่ชั้นนำในอุตสาหกรรมซึ่งใช้งานได้ 3-5 วัน’ ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแบบชาร์จให้เลือกอีกด้วย รูปลักษณ์ที่ไร้ปุ่มกด เทเลคอยล์ในตัว และแบตเตอร์ที่ให้พลังงานได้ยาวนานช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเป็นอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ได้อย่างไร้กังวลมากที่สุด
 
หน้าแรก บริการและความช่วยเหลือ บริการ คำถามที่พบบ่อย MAESTRO และ EAS
© 2018 MED-EL       forward.cc