Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

MAESTRO
ระบบประสาทหูเทียม

       ระบบประสาทหูเทียม MAESTRO  เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องขั้นรุนแรงไปจนถึงโดยสมบูรณ์ ซึ่งระบบประสาทเทียม MAESTRO สามารถใช้ได้ผลดีทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่หูหนวกตั้งแต่กำเนิดหรือภายหลัง โดยการใช้เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินในประเภทดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีผลหรือไม่มีประโยชน์เลย        MAESTRO  จะไปกระตุ้น เส้น ประสาท บริเวณหูชั้นในหรือโคเคลียโดยตรงด้วยสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นประสาทการได้ยินจะส่งต่อสัญญาณเหล่านี้ไปยังสมอง  ซึ่งจะแปลความหมายของเสียง MAESTRO จะประกอบด้วยอุปกรณ์ภายในและภายนอกดังนี้

อุปกรณ์ภายใน   (Implant)
        อุปกรณ์ภายใน ไม่ว่าจะเป็น CONCERTOSONATA หรือ PULSAR จะถูกฝังลงใต้ผิวหนังหลังใบหูด้วยการผ่าตัด  อุปกรณฺ์ดังกล่าวประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนทาน สายรับสัญญาณและแม่เหล็ก สายอิเล็กโทรดจะถูกสอดเข้าไปในหูชั้นในด้วยความระมัดระวัง
 


อุปกรณ์ภายนอก
(Audio processor)
      อุปกรณ์ภายนอกมีไว้สำหรับสวมที่หู  ซึ่งในตัวอุปกรณ์จะประกอบด้วยเครื่องควบคุม ชุดแบตเตอร์รี่ และคอยล์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านผิวหนังไปยังตัวรับสัญญาณภายใน
     MED‑EL มีสองแบบให้เลือกระหว่างแบบ OPUS 2 ไร้ปุ่มกด ใช้ร่วมกับรีโมท FineTuner™ หรือแบบ OPUS 1 แบบคลาสสิกที่มาพร้อมปุ่มกดในตัว
 

หน้าแรก การเข้ารับการผ่าตัดรักษา MAESTRO ระบบประสาทหูเทียม MAESTRO
© 2018 MED-EL       forward.cc