Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

การรับการผ่าัตัดฝัง
VIBRANT SOUNDBRIDGE

       ระบบหูชั้นกลางเทียม Vibrant Soundbridge ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับวินิจฉัยว่ามีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง หรือชนิดการนำเสียงบกพร่องและชนิดผสม ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง ระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถใช้หรือไม่พึงพอใจกับการใช้เครื่องช่วยฟังแบบเดิมด้วยเหตุผลทางการแพทย์

การประเมิน
       ผู้ที่สนใจจะใช้ Vibrant Soundbridge ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุมากกว่า สามปี*  จะต้องผ่านการทดสอบทางโสตสัมผัสวิทยาและการตรวจทางการแพทย์เพื่อดูว่า Soundbridge เป็นทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ การทดสอบทางโสตสัมผัสวิทยาจะ ประเมินประเภทและ ระดับของความบกพร่องทางการได้ยินของผู้ป่วย

การผ่าตัดฝังเทียม
       ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายในของ Vibrant Soundbridge ไว้ใต้ผิวหนังบริเวณหลังใบหู โดย FMT จะถูกฝังติดกับโครงสร้างการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลาง

       การผ่าตัด ประเภทนี้ถือเป็นขั้นตอนปกติสำหรับศัลยแพทย์หู คอ จมูก ที่มากประสบการณ์ ซึ่งมักจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง  การผ่าตัดจะดำเนินการภายใต้ฤทธิ์ยาชาทั่วไปหรือเฉพาะที่ ศัลยแพทย์จะเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนการผ่าตัด

       สามารถเข้าไปดูรายชื่อศัลย์แพทย์ผู้เปี่ยมประสบการณ์ได้ที่ระบบค้นหาคลินิกของเรา

การใช้งาน Vibrant Soundbridge
       ประมาณสองเดือนหลังการผ่าตัด ผู้ใช้งานจะได้สวมใส่อุปกรณ์ภายนอกและ Soundbridge จะเริ่มทำงาน  นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน สามารถให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งาน Vibrant Soundbridge ได้ 

       หากคุณต้องการข้อมูลจากศูนย์ประสาทหูเทียมโดยตรงหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vibrant Soundbridge กรุณาติดต่อเราโดยตรง

*ระบบ Vibrant Soundbridge ผ่านการรับรองให้ใช้ในการรักษาการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องและชนิดผสม เช่นเดียวกับการใช้รักษาเด็ก ทั้งในยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่ยอมรับเครื่องหมาย CE
หน้าแรก การเข้ารับการผ่าตัดรักษา VIBRANT SOUNDBRIDGE ขั้นตอนการรักษา
© 2018 MED-EL       forward.cc