Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง

 

บนหนทางสู่ความสำเร็จ

การใช้ประโยชน์จากประสาทหูเทียมให้ได้มากที่สุด

       ประสาทหูเทียมเป็น "อุปกรณ์" ทางเทคนิคสำหรับการได้ยินของลูกคุณ ความสำเร็จในการใช้อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน หากอายุขณะทำการฝังเทียมเป็นปัจจัยเพียงหนึ่งเดียวที่ส่งผลต่อประโยชน์ที่ลูกของคุณจะได้รับจากประสาทหูเทียม สภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ดี การตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ กำลังใจ การฟื้นฟู และการคาดหวังตามความเป็นจริง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมของเด็กเช่นกัน1 ข้อความต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณและลูกของคุณใช้ประสาทหูเทียมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

       สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือคุณต้องพูดกับลูกของคุณเสมือนว่าเขาได้ยินเป็นปกติ แม้ว่าเขาหรือเธอจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดก็ตาม การพูดคุยกับลูกของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาพูด การแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายจะช่วยขยายความหมายของสิ่งที่พูดและจะช่วยให้ลูกเข้าใจคุณได้ดีขึ้น การทำโสตบำบัดจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่คุณสอนลูกเองที่บ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับเด็กเล็กทุกคน โสตบำบัดอาจเริ่มต้นจากกิจกรรมบำบัดกับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กค่อยๆ ฟังและจดจำเสียงต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเพื่อการบำบัด หากมีประสบการณ์มาก่อน ลูกของคุณจะเรียนรู้ที่จะปรับใช้ทักษะการฟังใหม่นี้ในชีวิตจริงได้อย่างรวดเร็วนอกสภาพแวดล้อมเพื่อการบำบัด

       ผลการวิจัยพบว่ายิ่งสวมอุปกรณ์ภายนอกเป็นเวลานานเท่าไหร่ในหนึ่งวันยิ่งส่งผลดีต่อสมรรถภาพการใช้งานอุปกรณ์ภายในของเด็กมากเท่านั้น2 เด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมมักจะสร้างเสริมทักษะทางภาษาและทักษะทางการฟังได้โดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในเด็กที่มีการพัฒนาทักษะทั่วไป กล่าวคือแม้ในขณะที่คุณหรืออาจารย์ของลูกคุณไม่ได้อยู่อธิบายสิ่งต่างๆ หรือไม่ได้กำลังสอน เด็กก็สามารถเรียนรู้ได้จากการฟังเสียงต่างๆ และเล่นไปตามประสา ดังนั้นยิ่งใช้งานประสาทหูเทียมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกันหากไม่ได้สวมอุปกรณ์ภายนอกเป็นเวลานาน สมองของลูกคุณก็จะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในการปรับรับเสียงที่เข้ามาจากประสาทหูเทียมใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้พัฒนาการทางการได้ยินของลูกคุณช้าลง การใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทุกๆ วันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

       การเรียนรู้ภาษาเป็นเพียงหนึ่งในเป้าหมายของการฝังประสาทหูเทียมเท่านั้น เป้าหมายอื่นๆ ที่ว่านี้รวมถึงการพัฒนาทักษะการพูดของลูกคุณให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นแม้กับคนที่ไม่คุ้นเคย การสวมอุปกรณ์ภายนอกที่ได้รับการตั้งโปรแกรมอย่างเหมาะสมไว้ตลอดเวลาที่ตื่น ร่วมกับการบำบัดฟื้นฟูจะช่วยให้ลูกน้อยของคุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้

       ความคาดหวังของคุณมีส่วนสำคัญมากต่อความสำเร็จในการใช้ประสาทหูเทียมของลูกน้อย เด็กที่รับการฝังเทียมตั้งแต่ยังเล็กมากมักจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ได้เร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนและการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีส่วนใหญ่การคาดหวังว่าลูกของคุณจะเข้าใจภาษาพูดและพัฒนาทักษะการพูดได้ในที่สุดไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแม้แต่น้อย (สมมติว่าไม่มีปัญหาด้านการเรียนรู้อื่นๆ ร่วมด้วย)

       ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ บ้างก็เรียนภาษาที่สอง และหลายคนทีเดียวที่เพลิดเพลินกับเสียงเพลง– อันเป็นทักษะการฟังที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนสูงได้ การช่วยเหลือลูกน้อยให้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพถือเป็นหน้าที่สำคัญของคุณ เนื่องจากเด็กแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน และระดับความสำเร็จสูงสุดของลูกคุณก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ก่อนการผ่าตัด คุณจึงควรตั้งความหวังบนพื้นฐานของความเป็นจริง นักโสตสัมผัสวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางภาษาพูดพร้อมที่จะช่วยคุณตั้งเป้าหมายซึ่งสามารถทำได้จริงสำหรับพัฒนาการแต่ละขั้นของลูกน้อย

       MED-EL พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลและสื่อวัสดุต่างๆ มากมายกับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่มีอาการสูญเสียการได้ยิน สื่อวัสดุทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในแต่ละวัยโดยเฉพาะ มีสื่อวัสดุหลายชิ้นที่เหมาะทั้งสำหรับเด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟังและเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม
หน้าแรก คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง สิ่งที่คุณควรรู้ การใช้ประโยชน์จากประสาทหูเทียมให้ได้มากที่สุด
© 2018 MED-EL       forward.cc