Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง

 

ลูกของฉันสามารถฝังประสาทหูเทียมได้หรือไม่?

       นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินสามารถช่วยตรวจได้ว่าลูกของคุณเหมาะที่จะฝังประสาทหูเทียมหรือไม่ ขั้นต่อไปที่คุณต้องทำคือติดต่อทาง คลินิกหู คอ จมูก ที่มีโครงการรักษาด้วยประสาทหูเทียม ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทหูทีมในท้องถิ่นของคุณจะช่วยคุณหาทางเลือกที่ดีที่สุด รายการด้านล่างคือแนวทางทั่วไปที่คุณสามารถใช้อ้างอิงในเบื้องต้นว่าลูกของคุณเหมาะที่จะฝังประสาทหูเทียมหรือไม่

ลูกของคุณอาจเหมาะที่จะฝังประสาทหูเทียมหากเขาหรือเธอ

  • มีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง โดยสมบูรณ์ในหูทั้งสองข้าง
  • ได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟังน้อยมากหรือไม่ได้เลย
  • ไม่มีอาการที่เป็นข้อห้ามสำหรับการผ่าตัด
  • สามารถเข้ารับการศึกษาที่เหมาะสมและร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูในภายหลังได้
  • มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรีัยนรู้และการฟื้นฟูให้ประสบผลสำเร็จด้วยประสาทหูเทียม
     

       ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่มีอาการสูญเสียการได้ยินโดยสมบูรณ์จะสามารถรับการฝังประสาทหูเทียมได้ รายการต่อไปนี้เป็นสาเหตุทั่วไปทำให้การฝังประสาทหูเทียมอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

  • หากลูกของคุณใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังได้มาก การให้เขาใช้เครื่องช่วยฟังต่อไปจะเป็นการดีกว่า
  • หากสาเหตุที่ทำให้ลูกของคุณสูญเสียการได้ยินไม่ได้มาจากหูชั้นในแล้วละก็ทางเลือกอื่นๆ อาทิ ประสาทหูชั้นกลางเทียม อาจให้ผลที่ดีกว่า
  • เพื่อให้ใด้ประโยชน์จากประสาทหูเทียม (CI) สูงสุด เด็กควรได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเต็มที่และเข้าร่วมในโครงการการฟื้นฟูเป็นสำคัญ การให้ลูกของคุณได้รับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดด้วยประสาทหูเทียมถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากครอบครัวคุณไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการการฟื้นฟูได้ คุณอาจต้องลองพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก CI
หน้าแรก คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง สิ่งที่คุณควรรู้ ลูกของฉันสามารถฝังประสาทหูเทียมได้หรือไม่?
© 2018 MED-EL       forward.cc