Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

สองหูย่อมดีกว่าหูเดียว

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง

       การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง คือการฝังประสาทหูเทียมในโคเคลียของหูทั้งสองข้าง การได้ยินด้วยหูสองข้าง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประสาทรับเสียงคู่ (binaural hearing) มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัด เช่น ช่วยปรับปรุงการรับรู้เสียงท่ามกลางเสียงรบกวน การจดจำเสียงที่ดีกว่า และการฟังเสียงโดยเจาะจง เป็นต้น1 โดยทั่วไปแล้วเราสามารถกล่าวได้ว่าการฟังแบบ “สเตอริโอ” (ด้วยหูสองข้าง) ต้องใช้ความพยายามน้อยกว่าการฟังแบบ “เดี่ยว”(ด้วยหูข้างเดียว) MED‑EL ริเริ่มการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในปี พ.ศ.2539 และได้สั่งสมประสบการณ์ความเป็นผู้นำในด้านนี้นับแต่นั้นมา

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในเด็ก
       เด็กที่รับการฝังเทียมถือเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ ต่างกับผู้ใหญ่ที่อาจเคยได้ยินมาก่อนแล้วจึงสูญเสียการได้ยินนั้นไป เด็กมักได้เรียนรู้การได้ยินเสียงจากประสาทหูเทียมเท่านั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในภายหลังนั้นยากกว่า –เช่น การเรียนภาษาที่สอง– และเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็น “โอกาสสำคัญ” ในวัยเด็ก’ที่เขาหรือเธอจะใช้ประโยชน์จากเสียงเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น มีผลการศึกษาจำนวนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่ได้รับการประสาทหูเทียมทั้งสองข้างตั้งแต่ช่วงอายุก่อน 3½ ปี จะสามารถใช้สมองในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพที่สุด2,3,4

       ในการศึกษาแบบย้อนหลังโดยใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง5 พบว่าเด็กจะมีคุณภาพการได้ยินที่ดีกว่ามากหากได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้าง เด็กที่ได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างจะตอบสนองได้เร็วกว่ามากในการสนทนาเป็นกลุ่ม พวกเขาจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เร็วกว่าและเหมาะสมกว่าในสถานการณ์ประจำวันและซึมซับภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังใช้ความพยายามในการรับฟังเสียงน้อยลงและตามที่ผู้ปกครองกล่าว เด็กจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงหลังกลับจากโรงเรียนหรือโรงเรียนอนุบาล ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้่างมักรายงานถึงประโยชน์ที่ชัดเจนที่ได้ในด้านการรับรู้เสียงและการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกของพวกเขา’

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างในผู้ใหญ่ 
       ข้อดีที่เห็นได้ชัดของการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสำหรับผู้ใหญ่ได้รับการบันทึกไว้ไม่น้อย การศึกษาจำนวนมากเผยให้เห็นถึงความสามารถในการรับฟังเสียงโดยเจาะจงที่ฟื้นคืนมา6,7,8,9 ทั้งผู้ใหญ่ที่ฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการใช้หูสองข้างทั้งหมดอย่างที่คนทั่วไปได้รับ10,11,12,13 นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่าอายุที่ทำการฝังเทียมของผู้ใหญ่มีผลต่อประสิทธิภาพของประสาทหูเทียมแต่อย่างใด14 ซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็จะได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียมเท่ากัน

การผ่าตัด
       ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการฝังเทียมอุปกรณ์ครั้งที่สองไม่ได้แตกต่างจากการฝังเทียมครั้งแรกแต่อย่างใด คุณสมบัติของผู้ป่วยยังคงเหมือนเดิม ความเสี่ยงในการผ่าตัดก็ไม่ได้ต่างออกไป และผลประโยชน์/ข้อจำกัดที่จะได้รับของประสาทหูเทียมหนึ่งข้างหรือสองข้างก็เหมือนกัน อย่างไรก็ตามทีมฝังเทียมของคุณอาจมีคำแนะนำหรือความเห็นที่ต่างออกไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการผ่าตัด ประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสามารถฝังพร้อมกันหรือทีละข้างก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณและการปรึกษากับศัลยแพทย์

       หากคุณกำลังพิจารณาการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสำหรับตนเองหรือลูกของคุณ เราแนะนำให้คุณลองคุยกับศูนย์การฝังเทียมและทีมฝังเทียม พวกเขาสามารถช่วยแนะนำผลที่คาดว่าจะได้รับจากอดีตและประสบการณ์ในการฝังเทียมครั้งก่อนๆำได้ การพูดคุยกับผู้ใช้งานประสาทหูเทียมทั้งสองข้างอื่นๆ เองก็ช่วยได้มากเช่นกัน ดังนั้นเราจึงได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อ แบ่งปันประสบการณ์และสนทนาสดๆ กับผู้ได้รับประสาทหูเทียม MED‑EL ทั้งสองข้างคนอื่นๆ เชื่อมต่อได้แล้วตอนนี้ที่ www.hearpeers.com

ข้อดีของ MED‑EL
       ด้วยคุณลักษณะทางเทคนิคที่หลากหลายทำให้ระบบประสาทหูเทียม MED‑EL เหมาะสมกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานระหว่าง ระบบประมวลโครงสร้างละเอียด และอิเล็กโทรดชนิดยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษที่สอดเข้าไปในโคเคลียได้ลึกยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเสียงที่ครบถ้วนเต็มที่ ระบบประมวลโครงสร้างละเอียดหมายถึงจำนวนและความละเอียดของข้อมูลที่อุปกรณ์ภายในสามารถส่งเข้าไปในหูได้ 

       งานวิจัยพบว่า โครงสร้างละเอียด ของเสียงเป็นพาหนะหลักของข้อมูลจังหวะเสียงซึ่งช่วยให้จับที่มาของเสียงอย่างเจาะจงได้มากขึ้น ระบบประมวลโครงสร้างละเอียดสามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงโคเคลียทั่วไปมากกว่าและมีประโยชน์ต่อการรับรู้เข้าใจเสียงด้วย15 คุณลักษณะใหม่อีกอย่างได้แก่ความสามารถในการใช้รีโมทคอนโทรล FineTuner เพียงอันเดียวสำหรับอุปกรณ์ทั้งสองข้างทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกวัย สุดท้ายนี้อุปกรณ์เสริมการฟังยังช่วยให้ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมทั้งสองข้างสามารถฟังเสียงแบบสเตอริโอเมื่อต่อเข้ากับเครื่ออื่นๆ อาทิ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. ฮาร์นิสค์และคณะ สมรรถภาพของผู้ใช้งาน Tempo+ ระยะยาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ภายนอก OPUS2 นำเสนอในการประชุมสัมมนาเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 9, กรุงวอร์ซอว์, พ.ศ.2552
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สองหูย่อมดีกว่าหูเดียว
© 2018 MED-EL       forward.cc