Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

การคิดค้นระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
ทางวิทยาศาสตร์

การปรับเปลี่ยนเสียงตามสภาพแวดล้อมอย่างนิ่มนวล

       เนื่องจากคุณอาจใช้เวลาในสวนอันเงียบสงบหรือร้านอาหารที่จอแจ บริเวณสถานีที่พลุกพล่านหรือบนชายหาดแสนสบายก็ได้ เทคโนโลยีเฉพาะของ MED‑EL จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใช้งานให้ปรับรับการใช้ชีวิตเต็มที่อย่าง–อัตโนมัติ

       ในขณะที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ต้องตั้งโปรแกรมความถี่หรือตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุด การประมวลเสียงขั้นต้นที่เหนือกว่าผนวกกับระบบจัดการเสียงอัตโนมัติที่จับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการฟังขณะใช้งานอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับตั้งค่าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

หลักการทำงานของระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
       เพื่อให้อุปกรณ์ประมวลเสียงของประสาทหูเทียมใช้ได้ผล การบีบขอบเขตคลื่นเสียงในการได้ยินปกติที่สูงมาก (120 เดซิเบล) ให้จำกัดเหลือเพียงระดับที่พอเหมาะสำหรับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (30 เดซิเบล) ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และเพื่อให้ได้ตามนั้นอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดของ MED‑EL ทั้งหมดจึงใช้หลักการประมวลผลขั้นต้นที่เรียกว่า ระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ (ASM) ASM ประกอบด้วยวงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (AGC) สองระดับ ทำให้ได้ทั้งหน้าต่างการจับเสียงที่กว้าง (IDR) และการควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ

หน้าต่างการจับเสียง
       เป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีประมวลเสียงในอุปกรณ์ภายนอก ผลการศึกษาพบว่า IDR ช่วยให้สามารถจับความเสียงพูดได้ดีท่ามกลางเสียงรบกวน 1,2 อุปกรณ์ภายนอกคล้องหลังใบหู (BTE) ของ MED-EL มี IDR อยู่ที่ 75 เดซิเบล ดังนั้นสัญญาณระหว่าง 25 เดซิเบล และ 100 เดซิเบล(SPL) จึงถูกนำมาประมวลทั้งหมด ทำให้ได้การรับแปลงสัญญาณเสียงอย่างละเอียดในขอบข่ายที่กว้างมากกว่าเดิม

วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ
      
สามารถรองรับระดับเสียงที่ต่างๆ กันในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายตั้งแต่เสียงกระซิบเบาๆไปจนถึงเสียงตะโกนอันดัง วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะช่วยให้แน่ใจว่าการรับรู้เสียงพูด ในที่ที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจะยังคงรับเสียงที่มีระดับแตกต่างกันมากได้ ซึ่งหมายความว่้าผู้ที่ใช้อุปกรณ์ภายนอก MED‑EL จะสามารถรับรู้เสียงพูดไม่ว่าเบาหรือดังได้ดีพอๆ กับเสียงพูดในระดับปกติ  กล่าวคือแม้จะเป็นเสียงพูดที่มีความต่างระดับกันก็ยังสามารถเข้าใจได้ดีเช่นเดียวกับเสียงพูดที่ราบเรียบปกตินั่นเอง3

คลิกที่รูปเพื่อชมภาพเคลื่อนไหว

       อุปกรณ์ภายนอก MED-EL ยังประกอบด้วยวงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (AGC) สองระดับ4 เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับฟังเสียงที่ดังมากอย่างเสียงเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งเสียงที่เบามากราวเสียงกระซิบได้ในระดับที่พอดี วงจรสองระดับยังช่วยให้แน่ใจว่าการเพิ่มความดังอย่างกะทันหันจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนระดับเสียงที่ทำให้ผู้ใช้งานเสียดหู ในทำนองเดียวกันวงจรสองระดับยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนสุดขั้วจากเสียงที่เบามากไปเป็นเสียงดังอย่างกะทันหัน ดังนั้นเสียงที่ผู้ใช้งานได้ยินจึง ถูกส่งสัญญาณในระดับที่จะรับรู้เสียงได้ดีที่สุดและคงความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างระดับความดังของแต่ละเสียงเอาไว้

       ขณะที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์อื่นจะต้องถอดอุปกรณ์ออกบ่อยๆ เพื่อปรับระดับเสียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเสียงรบกวนที่พบ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ภายนอกที่มีระบบจัดการเสียงอัตโนมัติสามารถวางใจได้ว่าอุปกรณ์จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสมบัตินี้สำคัญมากสำหรับทารกหรือเด็กเล็กผู้ที่อาจไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้ ผู้ปกครองจึงต้องหมั่นปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกให้กับ’ลูกของตนอยู่เสมอเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

       ด้วยระบบจัดการเสียงอัตโนมัติที่มีหน้าต่างการจับเสียงกว้างและ วงจรควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่สนามบิน คอนเสิร์ต ที่ประชุมทางธุรกิจ ร้านอาหาร หรืออยู่บ้านก็ตาม

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. ฮาวแมนน์และคณะ, งานสัมมนานานาชาติของสมาคมโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 8, กรุงบูดาเปสต์, 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2551: อิทธิพลของการประมวลผลขั้นต้นต่อการรับรู้เสียงด้วยประสาทหูเทียมจากผู้ผลิตรายต่างๆ
  3. นอปป์ พี และคณะ, สมรรถภาพการฟังด้วยอุปกรณ์ภายนอก OPUS 2 ในการทดสอบเสียงที่ไม่คงที่, นำเสนอในการประชุมสัมมนาเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทางกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 9, กรุงวอร์ซอว์, พ.ศ.2552
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy
หน้าแรก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ
© 2018 MED-EL       forward.cc