Ako funguje Vibrant Soundbridge?

Pri počutí sa zvukové vlny prenášajú k blanke bubienka cez zvukovod. Spôsobia, že sa blanka bubienka a následne aj sluchové kostičky rozvibrujú. Kostičky prenesú zvukovú informáciu ďalej do vnútorného ucha a do kochley cez okrúhle okienko.

Vibrant Soundbridge je priamo napojený na mechanickú časť sluchového procesu. FMT je priamo pripojený na jednu zo sluchových kostičiek, alebo na okrúhle okienko a priamym pôsobením rozvibruje danú štruktúru. Toto priame pôsobenie zosilňuje prirodzený zvukový signál a prenáša ho do kochley. Vďaka tejto technológii zostáva prirodzená dráha počutia nedotknutá. FMT funguje na širokom pásme frekvencií až do 8 000 Hz, čo umožňuje sprístupniť prirodzenú kvalitu zvuku reči a zvukov.

Implantácia

Operácia Vibrant Soundbridge trvá približne dve hodiny. Počas nej sa VORP 502x implantuje pod kožu za uchom. Operácia sa uskutoční v celkovej alebo lokálnej anestéze. Implantát nie je zvonka vidieť. Približne po ôsmych týždňoch, keď sa zahojí rana a ustúpi opuchnutie, môže sa priložením rečového procesora aktivovať implantát. Audiológ alebo ORL špecialista nastaví rečový procesor tak, aby optimalizoval signály zosilnené FMT špecifickým potrebám pacienta.

Ak máte viac otázok týkajúcich sa implantácie, kontaktujte Vášho chirurga alebo ORL kliniku.

© 2018 MED-EL