Jednotka vo svojej triede

MED-EL správy o spoľahlivosti:
transparentné, dôveryhodné, aktuálne

Metódami spracovania dát firma MED-EL ďaleko predčí svojich konkurentov. Naše údaje o spoľahlivostipripravujeme v súlade s normou ISO 5841-2:2000, ktorá sa používa pri správach spoľahlivosti kardiostimulátorov. 1 MED-EL je jediná spoločnosť, ktorá reportuje všetky zlyhania týkajúce sa implantátov alebo procesorov.

MED-EL je jednotka vo svojej triede. Dôveryhodné, transparentné a aktuálne správy ukazujú, že súčasné MED-EL implantačné systémy sú najspoľahlivejšieimplantáty na trhu.
 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Transparentná správa o všetkých neúspechoch implantátov (vrátane zlyhaní spôsobenými zariadením, nehodou, medicínske a chirurgické dôvody zlyhania implantátu)

YES Áno

 

NO Nie

 

NO Nie

Správy o spoľahlivosti procesorov

YES Áno

NO Nie

YES Áno

Aktuálne
informácie o spoľahlivosti

YES Áno

NONie

NO Nie

  1. ISO 5841-2:2000: Implants for surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads
Porovnajte produkty MED-EL s konkurentmi. Zohľadnite prosím, že porovnanie by malo Zahŕňať:
 
  1. porovnateľný počet
    používaných produktov
  2. rovnaký časový rámec
  3. aktuálnosť dát
  4. podobnosť generácie produktov
  5. prístupnosť a úplnosť
    dát vrátane neúspechov, nevynímajúc počet vyoperovaných zariadení

 

© 2017 MED-EL