Dôležité bezpečnostné upozornenia

Lekárske postupy
pre implantačné systémy MED‑EL

Táto príručka poskytuje dôležité pokyny a bezpečnostné informácie pre používateľov
implantačného systému MED‑EL, ktorí musia podstúpiť zdravotnícky zákrok (napr. MRI).
img/88c222c8845fdd8fd33b821f237d4ac7.png

Implantáty Kostnej Vedenie - BCI 601

img/d2b4fe6072f734cf8544cce35e3539de.jpg

Stredoušný Implantát - VORP 503

img/268167daf9ec168826475fc3dfa1d4a1.jpg

Stredoušný Implantát - VORP 502

© 2018 MED-EL