Riešenia sluchových implantátov spoločnosti MED-EL
Stanovenie štandardu výkonnosti, jednoduchého používania a spoľahlivosti

NOVÉ

SYNCHRONY
Kochleárny implantačný
systém

SYNCHRONY
Kochleárny implantačný systém

Najnovší kochleárny implantačný systém od spoločnosti MED-EL. Pre osoby postihnuté veľmi ťažkou senzorineurálnou poruchou sluchu až úplnou stratou sluchu.

Ďalšie informácie

SYNCHRONY EAS
Systém sluchových implantátov

Elektro-akustická stimulácia 3. generácie. Ideálne riešenie pre osoby s čiastočnou hluchotou.

Ďalšie informácie

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Stredoušný implantačný systém

Najúspešnejší stredoušný implantačný systém na svete. Pre osoby postihnuté senzorineurálnou, prevodovou alebo zmiešanou poruchou sluchu.

Ďalšie informácie

BONEBRIDGE
Implantačný systém
využívajúci kostné vedenie

Prvý aktívny implantačný systém využívajúci kostné vedenie na svete pre osoby postihnuté prevodovou alebo zmiešanou poruchou sluchu alebo jednostrannou hluchotou.

Ďalšie informácie

Ďalšie systémy

MAESTRO
Kochleárny implantačný systém

Štandard výkonnosti, jednoduchej ovládateľnosti a spoľahlivosti. Pre osoby postihnuté veľmi ťažkou senzorineurálnou poruchou sluchu až úplnou stratou sluchu.

Ďalšie informácie

EAS
Systém sluchových implantátov

Elektro-akustická stimulácia 2. generácie Ideálne riešenie pre osoby s čiastočnou hluchotou.

Ďalšie informácie

Získanie sluchového implantátu

Ak potrebujete odporúčanie na návštevu strediska pre sluchové implantáty alebo viac informácií o systémoch sluchových implantátov od spoločnosti MED-EL, obráťte sa priamo na nás.

Vyhľadajte najbližšiu kliniku kochleárnej implantácie.

Nájdite kliniku

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti MED-EL.

Kontaktujte zástupcu

© 2017 MED-EL