Otázky a odpovede -
VIBRANT SOUNDBRIDGE

 • Ako ľudia počujú?
 • Ako funguje stredoušný implantát VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Aký je rozdiel medzi VIBRANT SOUNDBRIDGE a načúvacím aparátom?
 • Koľko ľudí dostalo VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Aký je rozdiel medzi VIBRANT SOUNDBRIDGE a kochleárnym implantátom?
 • Aký veľký je VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Ako často budem musieť meniť batérie?
 • Ako dlho trvá implantovanie?
 • Aké činnosti sú s VIBRANTOM nevhodné?
 • Je ťažké obsluhovať VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Dá sa na implantovanom uchu po operácii nosiť načúvací aparát?
 • Čo to znamená 'priama stimulácia'?
 • Je zariadenie bezpečné?
 • Ako to vyzerá s riešeniami implantovateľnej sluchovej technológie v budúcnosti?
 • Ako môžem dostať VIBRANT SOUNDBRIDGE?

© 2018 MED-EL