PULSAR

Vyrobený je z keramiky odolnej voči nárazu, PULSAR je najmenší kochleárny implantát na svete. Využíva výkonnú elektroniku I100 a s nezvyčajnou presnosťou ďalej odovzdáva zvukovú informáciu.

MED-EL si vzal záväzok aj do budúcnosti a vybavil PULSAR prídavnými funkciami, ktoré sa budú dať využiť, až keď sa vývoj softvéru alebo rečového procesoru posunie dopredu. PULSAR je ideálna voľba pre dnešok a aj pre budúcnosť.

© 2018 MED-EL