Je moje dieťa kandidát?

Váš audiológ alebo iný profesionál Vám pomôže určiť, či je Vaše dieťa kandidát pre KI.

Ako dostať kochleárny implantát

Na tejto stránke sa dozviete všeobecné informácie o tom, čo môžete očakávať po dostaní kochleárneho implantátu. Sú tu spomenuté testy, operácia, prvé nastavenie a rehabilitačný program.

Výhody skorej implantácie

Kochleárny implantát môže mať pre Vaše dieťa prínos bez rozdielu veku.  Nájdete tu výhody skorej implantácie.

Vyťažte maximum z kochleárneho implantátu

Kochleárny implantát je technické zariadenie, ktoré prináša zvukové informácie Vášmu dieťaťu. Úspech tohoto prístroja závisí od mnohých faktorov. Vek implantácie je len jeden faktor, ktorý ovplyvňuje prínos z kochleárneho implantátu.

Možnosti nosenia KI

Šesť batériových puzdier, ktoré môžete medzi sebou meniť. Modulárny dizajn Vám umožní prispôsobiť OPUS 2 podľa Vašich potrieb alebo životného štýlu.

Bilaterálna implantácia

Bilaterálna kochleárna implantácia je implantácia na oboch stranách, pacient počuje s dvomi kochleárnymi implantátmi. Výhody sluchových implantátov pre rozvoj detí s poruchou sluchu sú demonštrované v početných štúdiách.

Sprievodca pre rodičov

Viac

© 2018 MED-EL