Anatómia ucha

 Aby ste lepšie rozumeli poruche sluchu, je dobré sa najprv oboznámiť s anatómiou ucha. Ucho sa skladá z troch hlavných častí: vonkajšie, stredné a vnútorné ucho.

Ako funguje počutie

Zvuk cestuje vo forme vibrácií cez vonkajšie, stredné a vnútorné ucho do kochley.

Typy porúch sluchu

Poznáme štyri rôzne typy porúch sluchu: prevodová, senzoroneurála, zmiešaná a neurálna porucha sluchu.

Audiogram

Audiogram je graf, ktorý ilustruje schopnosť počuť, vyhotovuje sa pre každé ucho.

© 2018 MED-EL