I en klass för sig själva

MED-EL:s tillförlitlighetsrapportering:
ärlig, transparent och dagsaktuell

MED‑EL:s standarder för tillförlitlighetsrapportering överträffar med råge konkurrenternas rapporteringsmetoder. Våra tillförlitlighetsdata tas fram i enlighet med ISO 5841-2:2000 som bl.a. styr tillförlitlighetsrapporteringen för pacemakers.1MED‑EL är det enda företaget som rapporterar om både implantations- och processorfel.

MED‑EL är i en klass för sig själva Transparenta, ärliga och dagsaktuella rapporter visar att det nuvarande MED‑EL hörselimplantatsystemet är de mest tillförlitliga implantaten på marknaden idag.

 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Transparent rapportering
om alla misslyckade implantat
(inklusive, men inte begränsat till fel relaterade till utrustning och olyckor samt medicinska och kirurgiska grundorsaker till fel)

JA JA

 

NEJ NEJ

 

NEJ NEJ

Rapportering om
processorers tillförlitlighet

JA JA

NEJ NEJ

JA JA

Dagsaktuell information
om tillförlitlighet

JA JA

NEJNEJ

NEJ NEJ

 

  1. ISO 5841-2:2000: Implants for surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads
MED-EL uppmanar dig att jämföra vår produkttillförlitlighet med våra konkurrenters. När du jämför, kom ihåg att en korrekt jämförelse bör ta hänsyn till:
 
  1. Att man jämför samma antal produkter i användning
  2. Samma tidsintervall
  3. Verkliga, aktuella data
  4. Liknande produktgenerationer
  5. Öppenhet och fullständighet vad gäller data som presenteras med samma felkategorier, inklusive sammanlagt antal borttagna implantat

© 2017 MED-EL