Viktig säkerhetsinformation

Medicinska förfaranden
för MED‑EL implantatsystem

Denna handbok ger viktiga instruktioner och säkerhetsinformation för de som använder
MED‑EL implantatsystem och som måste genomgå ett medicinskt förfarande (t.ex. MR).
img/8e13866a3584d7ed58d1bb6038a9e75a.png

Benledningsimplantatet - BCI 601

img/cf6c2568705ecac74b831d00b582f728.jpg

Mellanörat Implantat - VORP 503

img/ccfeb51b902a391559cac603cd5de07f.jpg

Mellanörat Implantat - VORP 502

© 2018 MED-EL