Viktig säkerhetsinformation

Benledningsimplantatet - BCI 601

Påverkan av annan utrustning

 • Kirurgisk diatermi: Elektrokirurgiska instrument kan ge upphov till radiofrekvensspänningar som kan göra så att instrumentet kopplas direkt till implantatet. Monopolära elektrokirurgiska instrument får inte användas i närheten av implantatet. De strömstyrkor som genereras kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Behandling med joniserande strålning: Strålbehandling skadar inte implantatet. Vi rekommenderar att patienten inte har ljudprocessorn på sig under själva strålningen.
   
 • Röntgen, CT, koboltbehandling, PET-skanning, diagnostiskt ultraljud: Inga restriktioner vid normal klinisk användning.
   
 • Monopolär elektrokauterisation, terapeutiskt ultraljud, transkranial magnetisk stimulans, elektrokonvulsiv behandling: Får aldrig göras direkt över implantatet, eftersom det kan skadas av dessa behandlingar.
   
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT): MRT-undersökningar med högst 1,5 T tillåts med Bonebridge. Man måste ta hänsyn till följande villkor:
  • Ljudprocessorn ska inte bäras, men störande ljud kan ändå förekomma.
  • En 15 cm stor artefakt kommer att synas runt implantatet på bilderna.
  • MRT-undersökningar med >1,5 T skadar implantatet och måste undvikas.

   ​ 

MRI Info Sheet

Hämta


MRI Checklist

Hämta

Produkterna, applikationer och egenskaper är beroende av godkännande av de nationella myndigheterna; vissa egenskaper kan för närvarande vara inte tillgängliga, eller inte erbjudas till försäljning från MED-EL i din region. Kontakta ditt lokala MED-EL kontor eller representant för ytterligare information.

© 2018 MED-EL