For Parents

Särskilt för föräldrar
till barn med hörselnedsättning

Att lita på hörselimplantatsystemet och dess tillverkare är en av de viktigaste faktorerna för föräldrar till barn med hörselnedsättning. MED-EL:s hörselimplantat är av hög kvalitet och framtagna för att vara en vardagslösning som passar ditt barns unika hörselbehov. Dessa hörselimplantat ger bästa hörselresultat för att ge ditt barn en aktiv framtid.

MED-EL’s åtagande för barn med hörselnedsättning sträcker sig betydligt längre än bara till implantatet. Med det största utbudet avmaterial för rehabilitering, ger MED-EL lärare, logopeder, pedagoger och föräldrar material skrivet av specialister för att hjälpa ditt barn utnyttja  sitt hörselimplantat maximalt.

© 2018 MED-EL