Fördelar
VIBRANT SOUNDBRIDGE

Det mest framgångsrika mellanöreimplantatet
sedan 1996

  1. Luetje C.M., Brackman D., Balkany T.J., Maw J., Baker R.S., Kelsall D., Backous D., Miyamoto R., Pariser S., Arts A. Kliniska testresultat i fas III med Vibrant® Soundbridge implantat i mellanörat för förbättrad hörsel: En användarkontrollerad flerkliniksundersökning. Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 126: 97-107, February 2002.
  2. Mosnier I, Sterkers O, Bouccara D, et al. Benefit of the Vibrant Soundbridge Device in Patients Implanted For 5 to 8 Years Ear & Hearing, 29;281–284, 2008
     

*Vibrant Soundbridge har godkänts som en lösning för barn i Europa och andra länder som accepterar CE-märkningen
 

© 2018 MED-EL