Örats anatomi

För att förstå orsaken till enhörselnedsättning, underlättar det att först förstå örats anatomi. Örat har tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat.

Så här hör vi

Ljud, i form av vibrationer, överförs via ytterörat, mellanörat och innerörat på sin väg till cochlea (hörselsnäckan).

Olika typer av hörselnedsättning

Det finns fyra olika typer av hörselnedsättning: Ledningshinder, sensorineural, kombinerad och neural hörselnedsättning.

Audiogrammet

Ett audiogram är ett diagram som visar en persons användbara hörsel och hur stor hörselnedsättning han/hon har för varje öra.’

© 2018 MED-EL