Den optimala lösningen

Om någon som betyder mycket för dig har en hörselnedsättning, kan ett implantat från MED‑EL vara en lämplig lösning. MED‑EL har utvecklat tre hörselimplantatsystem avsedda att behandla de olika typerna eller graderna av hörselnedsättning.

En expert på hörselnedsättning ger råd om den bästa lösningen för varje patients individuella hörselnedsättning. Nedan finns några länkar till allmän kandidatinformation för hörselimplantat.

MED‑EL erbjuder följande hörselimplantatlösningar:

Cochleaimplantat

för grav till total sensorineural hörselnedsättning.

Kombinerad elektrisk-akustisk stimulering

för personer med partiell dövhet.

Mellanöreimplantat

för mild till grav sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder och kombinerad hörselnedsättning.