Polityka prywatności

Polityka prywatności obejmuje zasady firmy MED-EL w zakresie wykorzystywania i ochrony prywatnych danych pacjentów przekazywanych firmie podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Firma MED-EL dba o ochronę prywatności użytkowników swojej witryny internetowej. Firma MED-EL prosi jedynie o podanie niektórych rodzajów informacji osobistych. Możemy prosić o podanie informacji, które umożliwią przetwarzanie transakcji zakupu lub dostarczenie usług, a także ułatwią poruszanie się po stronie internetowej, rozpatrzenie podania o pracę, udzielenie odpowiedzi na pytania oraz pomogą w podtrzymaniu relacji z klientem, udzieleniu pomocy technicznej i nawiązaniu kontaktu po wizycie.
W przypadku prośby o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w trakcie jego wizyty na stronie może on być pewny, że dane te zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszymi zasadami zachowania poufności.

W dowolnym momencie istnieje możliwość skontaktowania się z firmą MED-EL i zadania pytań o charakterze prywatnym bądź wyrażenia swoich wątpliwości i obaw. Użytkownik może również w dowolnym momencie poprosić o wgląd w przekazane nam dane osobowe i wnioskować o wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie. Wysiłki czynione w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wspierane są poprzez odpowiednie środki i procesy.

Firma MED-EL może zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym czasie poprzez aktualizację tej strony. Co pewien czas należy sprawdzać treści umieszczone na stronie, aby móc dysponować najbardziej aktualną wersją zasad zachowania poufności. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 19 marca 2010 r.

Gromadzone informacje

Możemy gromadzić następujące informacje:

 • imię i nazwisko; 
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail; 
 • dane demograficzne, jak np. kod pocztowy, preferencje i zainteresowania; 
 • inne informacje pochodzące z ankiet dla klientów; 
 • dane do podań o pracę – poza imieniem i nazwiskiem i danymi kontaktowymi – wszelkie przekazane dane osobowe, informacje o wykształceniu i szkoleniach, umiejętnościach i kwalifikacjach, poprzednich pracodawcach oraz dołączone dokumenty, jak np. CV, świadectwa itd.

 

Sposób wykorzystywania zgromadzonych informacji

Wyżej wymienione informacje są nam potrzebne do zrozumienia potrzeb klientów i użytkowników i zapewnienia usług na wyższym poziomie, w szczególności zaś potrzebujemy ich do następujących celów:

 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej.
 • Informacje te możemy wykorzystywać do ulepszania produktów i usług. 
 • W pewnych odstępach czasu możemy wysyłać na podany adres e-mail promocyjne wiadomości na temat nowych produktów, ofert specjalnych lub inne informacje, które mogą być dla użytkownika i klienta interesujące. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail od firmy MED-EL, prosimy o kontakt z nami
 • Od czasu do czasu możemy wykorzystywać posiadane informacje w celu skontaktowania się z użytkownikiem ze względu na badania rynkowe. Możemy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu lub poczty tradycyjnej. Posiadane informacje możemy wykorzystywać w celu dostosowania witryny internetowej do potrzeb użytkownika. 
 • Rozpatrywanie podań: Dane przekazane w związku z podaniami o pracę są wykorzystywane wyłącznie w celu wyboru kandydata na określone stanowisko. Nie wysyłamy żadnych materiałów reklamowych. Dostęp jest zastrzeżony dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie podań o pracę.
   

 

Bezpieczeństwo

Dbamy o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych. W celu zapobieżenia dostępu do danych lub ich ujawnienia osobom nieupoważnionym, wdrażamy odpowiednie środki o charakterze fizycznym i elektronicznym oraz procedury zarządcze zapewniające ochronę i bezpieczeństwo informacji pozyskiwanych w trybie online.

Korzystanie z plików cookie

Cookie jest niewielkim plikiem, który prosi o zezwolenie na umieszczenie go na dysku twardym komputera użytkownika. Po akceptacji plik jest dodawany i pomaga analizować ruch w sieci lub informuje o odwiedzeniu konkretnej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom sieciowym spersonalizowane reagowanie na użytkownika. Aplikacja sieciowa może dostosować operacje do potrzeb i preferencji użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o preferencjach.

Używamy plików cookie rejestru ruchu w sieci w celu ustalenia, które strony są odwiedzane. Pomaga to w analizie danych na temat ruchu na stronach internetowych i w udoskonalaniu naszej witryny pod kątem potrzeb i preferencji użytkownika. Informacje te służą wyłącznie do analiz statystycznych. Dane są następnie usuwane z systemu.

Pliki cookie pomagają w kreowaniu zawartości stron internetowych bardziej dopasowanych do preferencji i wyborów użytkownika poprzez umożliwienie monitorowania przydatnych i nieprzydatnych dla niego stron. Pliki cookie w żaden sposób nie udostępniają zasobów komputera ani informacji na temat użytkownika innych niż te, które użytkownik nam przekazał.

Użytkownik może akceptować lub odrzucać pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak zazwyczaj użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień pod kątem odrzucania plików cookie. Może to utrudniać pełne wykorzystywanie zasobów umieszczonych na stronie internetowej.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron. Po kliknięciu takiego łącza w celu opuszczenia naszej witryny użytkownik powinien pamiętać, że nie mamy kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi. Dlatego też nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność informacji podawanych przez użytkownika w trakcie wizyty na takich stronach. Niniejsze oświadczenie o prywatności nie dotyczy zewnętrznych stron internetowych. Należy postępować ostrożnie i zapoznać się z oświadczeniem o prywatności odnoszącym się do takich stron.

Zarządzanie danymi osobowymi

Nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy ani nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, o ile nie mamy na to zgody użytkownika lub nie jest to wymagane przepisami prawa. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu wysyłania informacji promocyjnych dotyczących stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące.

Jeżeli użytkownik uważa, że posiadane przez nas informacje na jego temat są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o zgłoszenie uwag na adres marketing[at]medel.com lub powiadomienie nas pod podanym wyżej adresem w możliwie najszybszym terminie. Niezwłocznie przystąpimy do poprawienia wszelkich nieprawidłowych informacji.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy ruchu internetowego Google Analytics firmy Google, Inc. (“Google”). Usługa Google Analytics używa “plików cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze do analizy ruchu na stronie internetowej pod kątem wykorzystywania jej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google używa tych informacji w celu oceny sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności internetowej dla operatorów strony internetowej i dostarczania innych usług powiązanych z aktywnością użytkownika na stronie i wykorzystywaniem przez niego zasobów Internetu. Firma Google może również przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie powiązuje adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez nią. Użytkownik może odrzucić pliki cookie poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w przeglądarce, należy jednak mieć na uwadze, że taka zmiana może spowodować brak możliwości pełnego korzystania z zasobów naszej strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez firmę Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.”


© 2018 MED-EL