For Parents

Specjalnie dla rodziców dzieci z ubytkiem słuchu

Zaufanie do systemu implantów słuchowych i jego producenta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o implantacji podejmowaną przez rodziców dzieci z ubytkiem słuchu. Wysoka jakość implantów słuchowych firmy MED-EL spełniających unikalne wymagania dzieci w zakresie odbioru wrażeń słuchowych zapewnia doskonałą orientację w świecie dźwięków.

Zaangażowanie firmy MED-EL w pomoc dzieciom z ubytkiem słuchu wykracza daleko poza etap samej implantacji. Oferując szeroki wachlarz materiałów do rehabilitacji słuchowej, firma MED-EL zapewnia nauczycielom, specjalistom w zakresie terapii mowy i rehabilitacji słuchowej oraz rodzicom materiały opracowane przez ekspertów, które mają pomóc dzieciom w jak najpełniejszym wykorzystaniu wszczepionych implantów słuchowych.

© 2018 MED-EL