Wszczepianie implantu VIBRANT SOUNDBRIDGE

System implantu ucha środkowego SOUNDBRIDGE przeznaczony jest dla pacjentów, u których zdiagnozowano lekki do znacznego ubytek słuchu typu zmysłowo -nerwowego, albo przewodzeniowego bądź mieszaną utratę słuchu. Ten system implantu ucha środkowego to rozwiązanie słuchowe stworzone dla osób,  które nie mogą korzystać z konwencjonalnych aparatów słuchowych z powodów medycznych lub  dla osób, które nie uzyskują dostatecznych korzyści z ich stosowania.

Kwalifikacja
Osoby — tak dorośli, jak dzieci w wieku powyżej pięciu lat  zainteresowane systemem  SOUNDBRIDGE muszą przejść testy audiologiczne oraz badania lekarskie w celu ustalenia, czy system SOUNDBRIDGE jest dla nich odpowiednią metodą leczenia. Testy audiologiczne pozwolą ustalić typ i stopień uszkodzenia słuchu pacjenta.

Implantacja
Zabieg polega na wszczepieniu wewnętrznej części systemu SOUNDBRIDGE pod skórę w okolicy zausznej. Przetwornik FMT jest przytwierdzany do ruchomej struktury ucha środkowego.

Ten rodzaj operacji chirurgicznej jest rutynowym zabiegiem dla doświadczonych chirurgów laryngologów. Zazwyczaj trwa od jednej do dwóch godzin. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Chirurg udzieli wszelkich informacji dodatkowych, które pacjent powinien uzyskać przed operacją.

Listę doświadczonych chirurgów można znaleźć w naszej wyszukiwarce klinik.
 

Wszczepianie implantu VIBRANT SOUNDBRIDGE

Aktywacja systemu SOUNDBRIDGE
Po około ośmiu tygodniach od implantacji odbywa się dopasowanie procesora dźwięku i aktywacja systemu SOUNDBRIDGE. Audiolog lub inny specjalista zajmujący się słuchem może poinstruować użytkownika o sposobach optymalnego użytkowania systemu SOUNDBRIDGE.

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie bezpośrednio do ośrodka implantacji lub potrzebujesz więcej informacji na temat systemu SOUNDBRIDGE, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

** System Vibrant Soundbridge jest zaaprobowany do leczenia ubytków słuchu typu przewodzeniowego i mieszanego, a także do implantacji u dzieci w Europie i innych krajach akceptujących znak CE.

© 2018 MED-EL