Hvordan hørselen fungerer


  1. Lyd føres inn i ørekanalen og setter trommehinnen i bevegelse.
  2. Trommehinnen vibrerer til lyden.
  3. Lydbølgene føres via ørebekjeden til sneglehuset.
  4. Lydbølgene setter væsken i sneglehuset i bevegelse.
  5. Væskebevegelsene fører til at hårcellene bøyes. Hårcellene lager nervesignaler som registreres av hørselsnerven. Hårcellene i den ene enden av sneglehuset sender ut informasjon med lavt frekvensnivå, mens hårceller i den andre enden sender ut informasjon med høyt frekvensnivå.
  6. Hørselsnerven sender signaler til hjernen, hvor de registreres som lyd.

© 2018 MED-EL