Anatomi i øret

For at man bedre skal forstå hva som forårsaker hørselsnedsettelse, kan det være nyttig å først gjøre seg kjent med ørets anatomi. Øret har tre hoveddeler: det ytre øret, mellomøret og det indre øret.
 

Anatomy of Human Ear

Det ytre øret

  • Det ytre øret (aurikkelen) – innhenter og fører lyd inn i ørekanalen
  • Ørekanalen (ekstern hørselsgang) – fører lyden inn i øret


Mellomøret

  • Trommehinnen – gjør lyden om til svingninger
  • Hammeren, ambolten og stigbøylen (malleus, incus og stapes) – denne kjeden består av tre små ben   og fører svingningene inn i det indre øret


Det indre øret

  • Det indre øret (cochlea) – inneholder væske og svært sensitive "hårceller". Disse hårlignende strukturene beveger seg når de stimuleres av  lydbølger
  • Vestibular – inneholder celler som styrer balansen
  • Hørselsnerven – går fra sneglehuset til hjernen

© 2018 MED-EL