I en klasse for seg selv

MED-EL pålitelighetsrapportering:
Ærlig, åpen, oppdatert.

MED‑ELs standard for pålitelighetsrapportering overgår i stor grad rapporteringsmetodene som brukes av våre konkurrenter. Våre pålitelighetsdata fremstilles i samsvar med ISO 5841-2:2000, som gjelder pålitelighetsrapportering for pacemakere.1MED‑EL er det eneste selskapet som rapporterer om mangler i både implantat og prosessor.

MED‑EL er i en klasse for seg selv. Åpen, ærlig og oppdatert rapportering viser at dagens MED-EL hørselsimplantatsystemer er de mest pålitelige implantatene på markedet.
  1. ISO 5841-2:2000: Implantater til innoperering – pacemakere – Del 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads
MED-EL oppfordrer deg til å sammenligne vår produktpålitelighet med våre konkurrenters. Husk samtidig på at en realistisk sammenligning bør omfatte følgende:
 
  1. Et sammenlignbart antall produkter i bruk
  2. Lik tidsramme
  3. Faktiske, oppdaterte data
  4. Tilsvarende produktgenerasjoner
  5. Åpenhet og fullstendige data presentert med samme mangelkategorier, inkludert totalt antall eksplanterte enheter

© 2017 MED-EL