Viktig sikkerhetsinformasjon

Benledning Implantater - BCI 601

Interferens med annet utstyr

 • Kirurgisk diatermi: Elektrokirurgiske instrumenter kan produsere radiofrekvensspenning som kan resultere i direkte kobling mellom instrumentet og implantatet. Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må ikke brukes i nærheten av implantatet. Induksjonsstrømmen kan forårsake skade på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Ioniserende strålebehandling: Strålebehandling skader ikke implantatet. Det anbefales å ikke bruke en lydprosessor under stråling.
   
 • Røntgen, CT-skanning, coboltbehandling, PET-skanning, diagnoseultralyd: Ingen restriksjoner innenfor klinisk nyttig eksponering.
   
 • Monopolar elektrokauterisasjon, terapeutisk ultralyd, transkraniell magnetisk stimulering, elektrokonvulsiv terapi: Må aldri påføres direkte over implantatet, disse prosedyrene kan skade implantatet.
   
 • Magnetisk resonans imaging (MRI): MRI-undersøkelser opp til 1,5 T med Bonebridge er tillatelig. Følgende forhold må tas hensyn til:
  • Lydprosessoren må ikke brukes, men det kan likevel oppstå hørbar interferens.
  • Et kunstig område på 15 cm rundt implantatet vil være synlig på bildene.
  • MRI-undersøkelser med >1,5 T vil skade implantatet og må unngås.

   ​ 

MRI Info Sheet

Last ned


MRI Checklist

Last ned

Produktene, anvendelser og prestasjonsegenskaper er forbeholdt godkjenning av de nasjonale myndighetene; noen egenskaper kan for tiden være utilgjengelige eller ikke tilbudt for salg fra MED-EL i din region. Kontakt ditt lokale MED-EL kontor eller representant for nærmere informasjon.

© 2018 MED-EL