Er mitt barn kandidat for cochleaimplantat?

Et tverrfaglig CI-team vil kunne avgjøre om ditt barn er kandidat for cochleaimplantat. CI-teamet får du kontakt med ved ØNH-avdelingen på et sykehus som utfører cochleaimplantatoperasjon på barn. CI-teamet vil samarbeide med deg for å finne den beste løsningen. Nedenfor finner du noen generelle retningslinjer som brukes for å avgjøre om man er kandidat for cochleaimplant.

Barnet ditt kan være kandidat for cochleaimplantat hvis han eller hun

  • har alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse i begge ører.
  • har liten eller ingen utbytte av høreapparat
  • har ingen kontraindikasjoner som forhindrer kirurgi.
  • har tilgang til passende opplæring og rehabilitering etterpå.
  • har tilgang til et miljø som støtter utvikling av lytte- og taleferdigheter etter å ha fått cochleaimplantat.
     

Ikke alle barn med alvorlig hørselsnedsettelse er kandidater for cochleaimplantering. Her er noen vanlige årsaker til at cochleaimplantering kanskje ikke er det beste alternativet:

  • Hvis barnet ditt kan få en betydelig fordel fra høreapparater, er dette sannsynligvis en bedre løsning.
  • Hvis årsaken til barnets hørselstap skriver seg fra andre steder enn det indre øret, kan andre løsninger, som et mellomøreimplantat, være mer funksjonelt.
  • For å få best mulig utbytte av et cochleaimplantat, er det viktig for barnet å ha full støtte fra familien og delta i rehabiliteringsprogram. Det er viktig at barnet får best mulig hørselsopplevelse med implantatet. Hvis en familie ikke kan forplikte seg til å delta i et rehabiliteringsprogram, vil det være nødvendig å vurdere alternativer til cochleaimplantat.

Veiledning for foreldre

More

© 2018 MED-EL