Fordeler med
tidlig cochleaimplantering

Barnet ditt kan ha fordel av et cochleaimplantat uansett alder. For barn som blir døve før de lærer å snakke, er det viktig å få implantering i tidlig alder.1 Det er viktig at barn får hørselsinformasjon når hjernen er  klar for å lære språk. Når barn med store hørselstap blir implantert tidlig nok, kan de i mange tilfeller utvikle hørsel og tale på lik linje med normalthørende barn. I slike tilfeller lærer barna å snakke på tilnærmet normal måte.2,3

Det samme gjelder for barn som har hørt, men som har mistet hørselen: jo kortere tid døvheten har vart, desto mer sannsynlig er det at de får fordel av et cochleaimplantat.

I dag får barn cochleaimplantat så tidlig som det første leveåret. Dette er delvis på grunn av bedre operasjonsprosedyrer.4 I tillegg viser undersøkelser bedre resultater for barn som får implantatet i svært ung alder.5,6
  1. Valencia D M et al. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M et al. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I et al. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J et al. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Presented at NHS 2006. Como, Italy.

Veiledning for foreldre

More

© 2018 MED-EL