Een klasse op zichzelf

MED-EL betrouwbaarheidsrapporten:
Eerlijk, transparant, up-to-date.

De normen voor betrouwbaarheidsrapportage van MED‑EL liggen veel hoger dan de rapporteermethoden die door onze concurrenten gebruikt worden. Onze betrouwbaarheidsgegevensworden opgesteld in overeenstemming met ISO 5841-2:2000 voor de betrouwbaarheidsrapportage van pacemakers.1 MED‑EL is het enige bedrijf dat rapporten opstelt voor defecten met betrekking  tot implantaten en processors.

MED‑EL is een klasse op zichzelf. Transparante, eerlijke en bijgewerkte rapporten tonen aan dat de huidige hoorimplantaatsystemen van MED-EL de meest betrouwbare implantaten op de markt zijn.

 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Transparent reporting on all implant failures (including but not limited to device and accident related, as well as medical and surgical root causes for malfunction of the implant)

YES YES

 

NO NO

 

NO NO

Reporting on reliability of processors

YES YES

NO NO

YES YES

Up-to-date
reliability data

YES YES

NONO

NO NO

  1. ISO 5841-2:2000: Implantaten voor chirurgie – Hartpacemakers – Part 2: Rapportage van klinische prestaties van populaties van pulsgeneratoren of leads
 

MED-EL nodigt u uit om onze productbetrouwbaarheid te vergelijken met die van onze collega's. Als u dit doet dan is het wel goed om op de volgende aspecten te letten:
  
  1. Vergelijkbaar aantal producten in gebruik
  2. Zelfde tijdsperiode
  3. Actuele gegevens
  4. Producten die op dat zelfde moment leverbaar zijn
  5. Openheid en volledigheid van gegevens die dezelfde fout betreffen, inclusief het aantal geëxplanteerde implantaten.

© 2017 MED-EL