רוז'ירה

עכשיו אני יכולה לשמוע את הקול של המורה שלי.

(תאילנד)

© 2018 MED-EL