כיצד אנו שומעים

  1. צליל מנותב לתוך תעלת האוזן וגורם לתנועה של עור התוף.
  2. עור התוף רוטט ויוצר צליל.
  3. תנודות הצליל נעות, דרך עצמות השמע, אל השבלול.
  4. תנודות הצליל מניעות את הנוזל שבתוך השבלול.
  5. תנועת הנוזל מכופפת את תאי השערה. תאי השערה יוצרים אותות עצביים, אשר נקלטים על-ידי עצב השמע. תאי השערה בקצה אחד של השבלול יוצרים את פרטי הצלילים הנמוכים, ותאי השערה שבקצה האחר שולחים את פרטי הצלילים הגבוהים.
  6. עצב השמע שולח אותות למוח, שם הם מפוענחים כצלילים.

© 2018 MED-EL