הודעה משפטית

אחראי לתוכן:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
Tel.: 43-512-288-889
office@medel.com

Register-Nr. FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

מנכ"ל:
מרצה בכיר ד"ר אינבורג הוכמאייר


© 2018 MED-EL