Ανεβάζουμε τον πήχη στην αξιοπιστία

Αναφορές αξιοπιστίας της MED-EL:
Aντικειμενικές, διαφανείς και βασισμένες στα τελευταία δεδομένα

Οι προδιαγραφές των αναφορών αξιοπιστίας της MED−EL είναι κατά πολύ αυστηρότερες από τις μεθόδους αναφοράς των ανταγωνιστών μας. Τα δεδομένα αξιοπιστίας μας συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 5841-2:2000 που ρυθμίζει τις αναφορές αξιοπιστίας για βηματοδότες.1 Η MED−EL είναι η μοναδική εταιρεία που κοινοποιεί στοιχεία για αστοχίες που σχετίζονται τόσο με εμφυτεύματα όσο και με επεξεργαστές.

Η MED−EL ανεβάζει τον πήχη στην αξιοπιστία. Οι διαφανείς, αντικειμενικές και βασισμένες στα τελευταία δεδομένα αναφορές δείχνουν ότι τα συστήματα ακουστικών εμφυτευμάτων της MED−EL είναι τα πλέον αξιόπιστα εμφυτεύματα στην αγορά σήμερα.

 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Διαφανείς αναφορές για όλες τις αστοχίες εμφυτευμάτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αστοχιών συσκευών και ατυχημάτων, καθώς και ιατρικών και χειρουργικών αιτίων δυσλειτουργίας του εμφυτεύματος)

ΝΑΙ ΝΑΙ

 

ΟΧΙ ΟΧΙ

 

ΟΧΙ ΟΧΙ

Υποβολή αναφορών αξιοπιστίας για επεξεργαστές

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ

Ενημερωμένα
δεδομένα αξιοπιστίας

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

  1. ISO 5841-2:2000: Χειρουργικά εμφυτεύματα – Καρδιακοί βηματοδότες – Μέρος 2: Κοινοποίηση κλινικής απόδοσης παλμογεννητριών ή ηλεκτρικών αγωγών
Η MED-EL σας προτρέπει να συγκρίνετε την αξιοπιστία των προϊόντων μας με αυτή των ανταγωνιστών μας. Έχετε υπόψη σας ότι για να είναι αποτελεσματική η σύγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 
  1. Συγκρίσιμο αριθμό
    χρησιμοποιούμενων προϊόντων
  2. Ίσα χρονικά διαστήματα
  3. Πραγματικά, τρέχοντα δεδομένα
  4. Παρόμοιας γενιάς προϊόντα
  5. Διαφάνεια και πληρότητα
    δεδομένων με χρήση των ίδιων κατηγοριών αστοχιών, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού εκφυτευόμενων συσκευών

© 2017 MED-EL