Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Lääketieteelliset toimenpiteet
ja MED‑EL-istutejärjestelmät

Tässä oppaassa annetaan tärkeitä ohjeita ja turvallisuustietoa MED‑EL-istutejärjestel‑
män käyttäjille, joille joudutaan tekemään lääketieteellinen toimenpide (esimerkiksi
magneettikuvaus).
img/cda85d4cd52e8963bf17365b66c12034.png

Luujohtoistute - BCI 601

img/1e46efd982a22327013e4f23c8184b92.jpg

Välikorvaistute - VORP 503

img/330dc4f2718cdbe837ab37cdad702c74.jpg

Välikorvaistute - VORP 502

© 2018 MED-EL