Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Välikorvaistute - VORP 503

Muiden laitteiden häirintä

 • Sähkökirurgia: Sähkökirurgiset instrumentit voivat tuottaa radiotaajuusjännitteitä, jotka saattavat aiheuttaa suoran kytkennän instrumentin ja implantin välillä. Implantin läheisyydessä ei saa käyttää monopolaarisia sähkökirurgisia instrumentteja. Indusoituneet virrat voivat vahingoittaa implanttia tai potilaan kuuloa.
   
 • Kirurginen diatermia: Implantin yllä ei koskaan saa käyttää diatermiaa, sillä implanttiin indusoituvat korkeat virrat voivat vahingoittaa implanttia tai potilaan kuuloa.
   
 • Ionisoiva säteily: Sädehoito, jossa kokonaisionisaatioannos on enintään 100 graytä, ja lääkinnälliset diagnostiikkatoimenpiteet, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, kuten röntgen, tietokonetomografia ja PET-kuvaus, eivät vahingoita implanttia. Säteilytyksen aikana ei suositella audioprosessorin käyttöä.
   
 • Ultraääni: Altistuminen kliinisesti hyödylliselle diagnostiselle ultraäänelle ei vahingoita implanttia.
   
 • Kardioversio: Kardioversion aikana indusoitunut energia saattaa vahingoittaa implanttia. Defibrillaatiota ei saa antaa laitteen päällä tai lähellä.
   
 • Monopolaarinen sähkökauterointi, terapeuttinen ultraääni, transkraniaalinen magneettistimulaatio, sähköšokkihoito: Ei saa milloinkaan kohdistaa suoraan implanttiin, koska nämä toimenpiteet voivat vahingoittaa implanttia.
   
 • Magneettiresonanssikuvaus (MRI): MRI-tutkimus yhdessä VORP 503 -implantin kanssa on sallittu vain 1,5 teslan (T) suljetulla putkella varustetuissa MRI-kuvauslaitteilla. Seuraavat olosuhteet on otettava huomioon:
  • MRI-kuvauslaite on rajoitettava “normaaliin käyttötilaan", ja "ensimmäisen tason käyttötilaa" on vältettävä.
  • Paikallisia lähettäviä radiotaajuuskeloja ei saa käyttää pään ja kaulan alueella. Paikallisten vastaanotinkelojen käyttöä ei ole rajoitettu.
  • Audioprosessori on poistettava päästä, ennen kuin potilaat menevät MRI-tutkimushuoneeseen. Kuvauksen aikana saattaa kuulua interferenssiä. Potilaita on neuvottava ilmoittamaan mahdollisesti aiheutuvasta epämukavuuden tunteesta ja pyytämään, että MRI keskeytetään tarvittaessa. MRI-tutkimuksen jälkeen potilaan on puettava audioprosessori vasta MRI-tutkimushuoneesta poistumisen jälkeen.
  • MRI-tutkimuksen aikana pään suuntauksen on oltava suora.
  • Kuvissa on noin 14 cm:n artefakti implantin ympärillä.
  • MRI-tutkimus >1,5 T:n teholla vahingoittaa implanttia, ja sitä on vältettävä.
  • Jos MRI-tutkimusta tarvitaan ennen Vibrant Soundbridgen ensimmäistä aktivointikertaa, on otettava huomioon turvatoimenpiteet implantin voimakkaassa MR-kentässä tapahtuvasta mahdollisesta liikkumisesta johtuvien haavan paranemiseen liittyvien komplikaatioiden ehkäisemiseksi.
  • Kun on tutkittava alaraajoja, on suositeltavaa mutta ei pakollista sijoittaa potilaan jalat ensin kuvauslaitteeseen.
    
 • Varkauden- ja metallinilmaisujärjestelmät: Kaupalliset varkaudenilmaisujärjestelmät ja metallinilmaisimet tuottavat voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Implanttia käyttäville potilaille on ilmoitettava, että metallinilmaisinten läpi kulkeminen saattaa laukaista ilmaisimen hälyttimen. Tämän vuoksi potilaita kehotetaan pitämään Vibrant Soundbridge -käyttäjän tunnistekorttia aina mukanaan.
   
   

MRI Info Sheet

Lataa


MRI Checklist

Lataa

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on hyväksyttävä tuotteet, sovellukset ja ominaisuudet. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole tällä hetkellä saatavilla, tai MED-EL ei tarjoa niitä myyntiin alueellasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen MED-EL-edustajaan.

© 2018 MED-EL